Phân biệt Either và Neither

Phân biệt Either và Neither

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cặp từ thường gây nhầm lẫn cho người học về cách sử dụng của chúng, trong đó có EITHER và NEITHER. Cặp từ này thường không chỉ gây trở ngại cho người học tiếng Anh mà thậm chí cả người bản địa. Vậy làm thế nào để phân biệt chúng? Mời các bạn tham khảo qua bài viết sau.

Bài tập về EITHER và NEITHER

Dạng bài Too/so, Either/Neither

I. Either: Một trong hai, cái này hay cái kia

1. Khi là đại từ, động từ theo sau Either thường là số ít.

Ex: Either is good enough.

=> Một trong hai là đủ tốt rồi.

Ex: I've just bought two books; you can have either.

=> Tôi vừa mua hai cuốn sách, anh có thể lấy một trong hai cuốn.

2. Either thông dụng trong vai tính từ.

Ex: There are trees on either side of the river.

=> Có nhiều cây cối ở hai bên sông.

Ex: You may sit at either end of the table.

=> Bạn có thể ngồi ở đầu bàn hay cuối bàn đểu được.

3. Là trạng từ Either có nghĩa như also, too.

Ex: If you do not come, he will not come either.

II. Neither: Không cái nào trong hai, không cái nào, chẳng người nào

1. Neither là hình thức phủ định của Either (neither = not either) thường dùng ở đầu mệnh đề. Neither có thể đứng một mình khi dùng trong câu trả lời từ chối.

Ex: Neither knows.

=> Không ai biết cả.

Ex: Which is your car? - Neither.

=> Xe nào là xe của bạn? - Chẳng cái nào cả.

2. Neither đã hàm chứa nghĩa phủ định, nên khi từ chối, ta dùng động từ ở thể khẳng định, còn nếu dùng Either thì dùng ở thể phủ định.

Ex: She likes neither = She doesn't like either.

=> Cô ấy chẳng thích cái nào cả.

3. Khi một động từ ở thể phủ định được lặp lại với một chủ từ mới, ta có thể đặt Either ở cuối câu.

Ex: David didn't go and Helen didn't go either.

=> David không đi và Helen cũng không đi.

4. Để nhấn mạnh chúng ta sử dụng Neither/Nor + trợ động từ + chủ từ.

Ex: David didn't go and neither did Helen.

=> David không đi và Helen cũng không.

Đánh giá bài viết
1 4.101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm