Phân biệt Lend, Borrow và Loan

Cách dùng Borrow, Lend & Loan trong Tiếng Anh

Trong Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản có nhiều từ khá gần nhau về ngữ nghĩa và làm cho người học tiếng Anh bối rối trong cách sử dụng từ, trong đó có cặp từ Lend, Borrow và Loan. Sau đây VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc một vài tips cơ bản giúp các bạn phân biệt 3 từ này rõ hơn nhé.

Xem thêm: Phân biệt Accept và Agree

1. Borrow /ˈbɒrəʊ/ – “borrow something from somebody”

Borrow có nghĩa là mượn, vay thứ gì từ ai đó. Ví dụ:

Can I borrow your book? (Mình có thể mượn quyển sách của bạn không?)

Can I borrow $30 from you please? (Mình có thể mượn 30 đô la của bạn được không)

I borrowed this car from John (Tôi mượn chiếc xe này của John)

Xem thêm: 30 cặp từ dễ nhầm lẫn khi học Tiếng Anh

2. Lend /lend/ – lend something to somebody

Lend có nghĩa là “cho vay, cho mượn”. Ví dụ:

Would you please lend me your camera? (Bạn có thể cho tôi mượn máy ảnh của bạn được không?)

I lent my camera to my brother (Tôi đã đưa máy ảnh cho anh trai tôi mượn rồi)

The bank agreed to lend us money (Ngân hàng đồng ý cho chúng tôi vay tiền)

The invigilator lent me a pen so I can do the exam (Giám thị cho tôi mượn một chiếc bút để tôi làm bài thi)

Lend me a hand (Giúp tôi với)

He’ll be happy to lend you a pen (Anh ta sẽ vui cho bạn mượn 1 cây viết)

3. Loan /ləʊn/

“Loan” thường được dùng như là một danh từ, với nghĩa “sự cho vay”, “sự cho mượn”.

Để dễ nhớ, bạn có thể tưởng tượng, “loan” là dạng danh từ của “borrow” lẫn “lend”.

Ví dụ:

I’ll have to get a loan to buy this house. (Tôi phải thực hiện một khoản vay để mua căn nhà này)

The loan of my car was on condition that you fill it with gas. (Điều kiện của việc cho mượn xe là anh đổ đầy xăng cho nó)

I’ll have to get a loan to buy this house. (Tôi phải có 1 khoản vay để mua căn nhà này)

Nhưng khi làm một động từ, “loan” có nghĩa giống với “lend” – cho vay, cho mượn.

Ví dụ:

Yes, I’ll loan you the car = Yes, I’ll lend you the car. (Tôi sẽ cho anh mượn xe)

I can’t afford to loan you any money (Tôi không đủ khả năng để cho bạn mượn tiền)

The library loaned me those books three weeks ago (Thư viện cho tôi mượn những quyển sách này 3 tuần trước)

Tóm lại, Borrow nghĩa là “mượn” trong khi lend và loan nghĩa là “cho mượn”. Sau bài học này các bạn hoàn toàn hiểu được cách dùng cũng như sự khác biệt giữa Loan, Lend và Borrow. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 157
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm