Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 9

Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 9 với đầy đủ nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Với phân phối chương trình học môn Sử này giúp các bạn học sinh cũng thuận tiện hơn việc soạn bài trước khi đến lớp. Mời các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu dưới đây

Phân phối chương trình lớp 9 môn Lịch sử

Cả năm học: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 52 tiết

HK I: Mỗi tuần 1 tiết x 18 tuần 18 tiết

KH II: Mỗi tuần 2 tiết x 17 tuần = 34 tiết

Học kỳ I

Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Chương I: Liên xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh TG thứ hai

Tiết 1: Bài 1: Liên xô và các nước Đông Âu từ sau 1945 giữa những năm 70.....

Tiết 2:Bài 1: Liên xô và các nước Đ. Âu từ sau 1945 giữa những năm 70 ... (TT)
Tiết 3: Bài 2: Liên xô và các nước Đ. Âu từ giữa những năm 70 90 TK XX

Chương II: Các nước á, Phi, Mỹ La Tinh từ năm 1945 đến nay

Tiết 4: Bài 3 : Quá trình phát triển PTGP dân tộc và sự tan rã hệ thống thuộc địa

Tiết 5: Bài 4: Các nước Châu á

Tiết 6: Bài 5: Các nước Đông Nam á

Tiết 7: Bài 6: Các nước Châu Phi

Tiết 8: Bài 7: Các nước Mĩ La Tinh

Tiết 9: Kiểm tra viết 1 tiết

Chương III. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

Tiết 10: Bài 8: Nước Mĩ

Tiết 11: Bài 9: Nhật Bản

Tiết 12: Bài 10: Các nước Tây Âu

Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

Tiết 13: Bài 11: Trật tự thế giới sau chiến tranh

Chương V: Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật từ 1945 đến nay

Tiết 14: Bài 12: Những thành tựu chủ yếu....... sau CTTG thứ hai

Tiết 15: Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Chương I: Việt Nam trong những năm 1919-1930

Tiết 16: Bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Tiết 17: Bài 15: Phong trào cách mạng VN sau cttg thứ nhất (1919-1926)

Tiết 18: Kiểm tra học kì I

Học kì II

Tiết 19: Bài 16: Những hoạt động của NAQ ở nước ngoài những năm 1919-1925

Tiết 20: Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

Tiết 21: Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời (TT)

Chương II: Việt Nam trong những năm 1930-1939

Tiết 22: Bài 18: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Tiết 23: Bài 19: Phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1935

Tiết 24: Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám 1945

Tiết 25: Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939-1945

Tiết 26: Bài 22: Cao trào CM tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Tiết 27: Bài 22: Cao trào CM tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 (TT)

Tiết 28: Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám và sự thành lập nước VNDCCH

Chương IV: Việt Nam từ sau CM tháng tám đến toàn quốc kháng chiến

Tiết 29: Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dung chính quyền dân chủ nhân dân 1945-1946

Tiết 30: Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dung chính quyền dân chủ nhân dân 1945-1946 (TT)

Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

Tiết 31: Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc..... 1946-1950

Tiết 32: Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc..... 1946-1950

Tiết 33: Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến........ 1950-1953

Tiết 34: Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến........ 1950-1953

Tiết 35: Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TDP........ 1953-1954

Tiết 36: Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TDP......... 1953-1954

Tiết 37: Kiểm tra viết 1 tiết

Chương VI: Việt Nam từ 1954 đến năm 1975

Tiết 38: Bài 28: Xây dựng CNXH ở miền Bắc đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam 1954-1965

Tiêt 39: Bài 28: Xây dựng CNXH ở miền Bắc đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền nam 1954-1965 (TT)

Tiết 40: Bài 28: Xây dung CNXH ở miền Bắc...... ở miền Nam1954-1965 ( TT)

Tiết 41: Bài 29: Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước 1965-1973

Tiết 42: Bài 29: Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước 1965-1973 (TT)

Tiết 43: Bài 29: Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước 1965-1973 (TT)

Tiết 44: Bài 30: Hoàn thành GP miền Nam thống nhất đất nước 1973-1975

Tiết 45: Bài 30: Hoàn thành GP miền Nam thống nhất đất nước 1973-1975 (TT)

Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Tiết 46: Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975

Tiết 47: Bài 32: Xây dung đất nước đấu tranh bảo vệ tổ quốc 1976-1985

Tiết 48: Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH... đến năm 200

Tiết 49: Bài 34: Tổng kết lịch sử VN từ sau chiến tranh TGTN đến năm 2000

Tiết 50: Kiểm tra học kì II

Tiết 51: Bài: Lịch sử địa phương

Tiết 52: Bài : Lịch sử địa phương

....................................

Mời các bạn xem tiếp:

Ngoài Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
3 12.095
Sắp xếp theo

    Văn bản giáo dục

    Xem thêm