Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 6

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 4 có đáp án

Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 6 nằm trong bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 2 sách Tiếng Anh lớp 2 hiệu quả.

Lưu ý : Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Match

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 6

A. seaside

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 6

B. river

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 6

C. rainbow

II. Look at the picture and complete the sentences

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 6

Let’s look at the _____________

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 6

Is she flying a kite?

________________

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 6

The ____________ is yummy

III. Reorder these words to have correct sentences

1. party./ It’s/ birthday/ my/

_________________________________________

2. riding/ He’s/ bike/ a/ ./

_________________________________________

3. see/ I/ the/ can/ sea/ ./

_________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 6

I. Match

1. C

2. A

3. B

II. Look at the picture and complete the sentences

1. Let’s look at the road

2. Is she flying a kite? - No, she isn’t

3. The popcorn is yummy

III. Reorder these words to have correct sentences

1. It’s my birthday party.

2. He’s riding a bike.

3. I can see the sea.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 3: At the seaside, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 5.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Đánh giá bài viết
8 1.493
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm