Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 02/05

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 4 ngày 02/05 có đáp án

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới, phiếu luyện tập ở nhà ngày 02/05 môn tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh 4 mới giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Read and match

AB

1. Good night children.

2. What can your father do?

3. What’s your hobby?

4. What do you do on Sunday morning?

5. What nationality is Peter?

6. Can your grandfather ride a bike?

7. Where’s your school?

8. When’s your birthday?

a. I visit my grandparents.

b. Yes, he can.

c. It’s on the third of August.

d. It’s in Cau Giay district.

e. Good night dad and mom.

f. I like sailing a boat and making models.

g. He can play chess, football and cook.

h. He’s English.

Task 2. Read and write True or False

Linda and Tom like going to the zoo. There are different animals at the zoo. Linda likes monkeys very much. They can swing and do a lot of funny things. They like eating fruit. Tom does not like monkeys. He likes bears. They are big and strong. They like eating fish and honey. Some of them can cycle and play with balls. What about you? What animal do you like?

1. Linda and Tom like going to the zoo.

2. At the zoo, Linda wants to see tigers.

3. Linda likes monkeys because they can swing and do funny things.

4. Tom likes bears because they are big and funny.

5. Tom wants to see elephants at the zoo.

Task 3. Fill in the blank with suitable words.

1. What_________ do you have lunch? At 11.00

2. What’s her_________? She’s a teacher.

3. I wants some stamps. _________’s go to the post office.

4. I_________ chicken.

5. What time is_________?

6. Mineral water is my favourite_________.

7. Where are you_________?

8. These_________ notebooks.

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and match

1 - e; 2 - g; 3 - f; 4 - a; 5 - h; 6 - b; 7 - d; 8 - c;

Task 2. Read and write True or False

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - False; 5 - False;

Task 3. Fill in the blank with suitable words.

1 - time; 2 - job; 3 - Let; 4 - want/ like;

5 - it; 6 - drink; 7 - from; 8 - are;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 02-05. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.084
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm