Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 18/04

Bài tập ôn tập ở nhà ngày 18/04 môn tiếng Anh lớp 4

Phiếu bài tập lớp 4 môn tiếng Anh ngày 18/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án với nội dung nằm trong SGK tiếng Anh 4 mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh quan trọng.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Write: “was/ were” to make sentences correctly

1. There ………………… a singer at the party last Saturday.

2. There ………………… eight children at the party.

3. There ………………… a CD player in the room.

4. There ………………… lots of sandwiches at the party.

5. There ………………… a TV in the room.

Task 2. Reorder the words to correct the sentences.

1. Grandma/ short hair/ had/ when/ a girl/ she was.

……………………………………………………………………..

2. Is/ grandma/ now/ sixty.

……………………………………………………………………..

3. Is/ very generous/ Grandma.

……………………………………………………………………..

4. Is/ Grandma/ sometimes/ miserable.

……………………………………………………………………..

5. Grandma/ grey hair/ now/ has.

.........................................................................................................

Task 3. Make sentences negative.

1. There was a cinema in 2008.

……………………………………………………………………..

2. There were some trams in 2002.

……………………………………………………………………..

3. There were some bus stations in 1989.

……………………………………………………………………..

4. There were lots of parks in 2000.

……………………………………………………………………..

5. There was a national stadium in 1999.

……………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

Task 1. Write: “was/ were” to make sentences correctly

1 - was; 2 - were; 3 - was; 4 - were; 5 - was;

Task 2. Reorder the words to correct the sentences.

1 - Grandma had short hair when she was a girl.

2 - Grandma is now sixty.

3 - Grandma is very generous.

4 - Grandma is sometimes miserable.

5 - Grandma now has grey hair.

Task 3. Make sentences negative.

1 - There was not a cinema in 2008.

2 - There were not any trams in 2002.

3 - There were not any bus stations in 1989.

4 - There were not any parks in 2000.

5 - There was not a national stadium in 1999.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 18-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.185
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm