Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 01/05

Đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh 4 có đáp án

Phiếu luyện tập môn tiếng Anh ngày 01/05 dành cho học sinh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh 4 mới có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 thường gặp khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1 Each sentence has one mistake. Underline and correct it.

1. He is watch TV now.

2. She have Maths, Art and English.

3. I am play badminton now.

4. My mother cans cook very well.

5. My friends like take photographs very much.

6. She doesn’t has Science on Tuesday.

7. We’re late to school. Let’s run.

8. Music and Art is my favourite subjects.

9. I am in the zoo with my friends.

10. When do he have Science?

11. What class are you on?

Task 2. Fill in the blank with a suitable word.

1. My ............................... subjects are Maths and English.

2. We have IT and PE ............................... Thursday and Friday.

3. What do you like ............................... ? – I like ............................... stamps.

4. What is your ............................... ? – I like swimming and sailing a boat.

5. Are they ...............................the Internet?

6. She likes ............................... models.

7. What ............................... do you have on Tuesday? – I have Maths, Science, and Music.

8. We’re ............................... for school. Let’s run.

Task 3. Read and match.

1. What’s your favourite drink? A. I did my homework and watched TV.
2. Does she like her job? B. At a quarter to seven.
3. What does she do? C. In a factory.
4. Do you like your job? D. Yes, please. I love noodles.
5. Would you like some noodles? E. It’s apple juice.
6. Where does he work? F. No, she doesn’t.
7. What time do you go to school? G. She’s a teacher.
8. What did you do last night? H. Yes, I do.
9. Did you go to school yesterday? I. On Tuesday and Thursday.
10. When do you have English? J. Yes, I did.

ĐÁP ÁN

Task 1 Each sentence has one mistake. Underline and correct it.

1 - watch thành watching;

2 - have thành has;

3 - play thành playing;

4 - cans thành can;

5 - take thành taking;

6 - has thành have;

7 - to thành for;

8 - is thành are;

9 - in thành at;

10 - do thành does;

11 - on thành in;

Task 2. Fill in the blank with a suitable word.

1- favorite; 2 - on; 3 - to do - collecting;

4 - hobby; 5 - surfing; 6 - being; 7 - subjects; 8 - late;

Task 3. Read and match.

1 - E; 2 - F; 3 - G; 4 - H; 5 - D;

6 - C; 7 - B; 8 - A; 9 - J; 10 - I;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 01-05. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 694
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm