Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/04

Bài tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 4

Đề ôn tập ở nhà ngày 30/04 môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập môn tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 4 mới có đáp án với nội dung kiến thức nằm trong SGK tiếng Anh lớp 4 của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. cakeB. blackC. hatD. rabbit
2. A. eatB. peachC. breadD. tea
3. A. fishB. spiderC. pianoD. milk
4. A. rulerB. underC. puddleD. jump
5. A. rainyB. hungryC. windyD. fly

Task 2. Put the words in order.

1.do/ go/ school/ What/ time/ you/ to?

...............................................................................................................

2. do/ your/ does/ mother/ What/?

..................................................................................................................

3. you/ Would/ milk/ like/ some?

..................................................................................................................

4. last/ she/ Did/ do/ night/ homework/ her?

..................................................................................................................

5. the/ isn’t/ She/ at/ cooking/ moment.

..................................................................................................................

Task 3. Read and write T (True) or F (False)

Hello. My name is Le Hoang Long. I’m from Nam Dinh. I like swimming and playing badminton. I do not like skating and cooking. I study at Pham Van Dong Primary School. It is a small school. It is very nice and clean. It has many green trees. I am in Class 4G with Phong and Hung. We are good friends. I love my school, teachers and friends.

1. His name is Le Hoang Long.

2. Long is from Nam Dinh.

3. He likes swimming and playing badminton

4. He likes skating and cooking.

5. He studies at Tran Hung Dao Primary School.

6. His school is not very nice and clean.

7 .His school has many green trees

8. He is in Class 4G with Phong and Hung.

9. He doesn’t love his school, teachers and friends.

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - D;

Task 2. Put the words in order.

1 - What time do you go to school?

2 - What does your mother do?

3 - Would you like some milk?

4 - Did she do homework last night?

5 - She isn't cooking to the moment.

Task 3. Read and write T (True) or F (False)

1 - T; 2 - T; 3 - T; 4 - F;

5 - F; 6 - F; 7 - T; 8 - T; 9 - F;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 30-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 560
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm