Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 28/04

Đề ôn tập tiếng Anh 4 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19

Phiếu bài tập ngày 28/04 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Decide whether the statements are true -T or false -F to the text.

Today I would like to tell you about myself. My name is Carol. I am thirty-seven years old. I am middle-aged. I am a maid. I work at a hotel. I like my work. My work is hard but it is well-paid. I do not have relevant education. I do not need relevant education in my work.

Education is not important. Skills, experience and references are essential. I started to work as a maid five years ago. Before that I worked at a shop. I was a shop assistant. I worked with
customers. I was responsible for customer service. It was very interesting work. I liked it. But the
shop closed and I needed new work. I could not get the work at the shop because nobody needed shop assistants. I went to a hotel. They needed maids. I started to work as a maid. Now I like this work very much. I am responsible for the rooms. I change towels. I change sheets and pillow cases. I vacuum and I clean the rooms. Now I would like to change my place of work because I need more money. I can work only three days at the hotel where I work now. They have a lot of maids. I want to work five days a week. I can give you references from my boss where I work now. I have all necessary skills and I am ready to work hard. I really need this work. Thank you for your time.

1. She wants to work at a hotel.

2. She likes to be a maid.

3. She can clean the room.

4. She can’t get references form her boss.

5. She wants to work seven days a week.

6. She has relevant skill and experience.

7. She thinks that it is easy to be a maid.

8. She worked at a factory.

9. She wants to be a doctor.

Task 2. Write what these people are.

1. I teach children at school.

I’m a ___________________.

2. . I work on a car.

I’m a ______________________.

3. I help people to cross the street.

I’m a ______________________.

4. I interview people when there are some troubles.

I’m a ______________________.

5. I fight fires.

I’m a ______________________.

6. I fix cars for people.

I’m a ______________________.

Task 3. Complete the sentences. Use the words from the box.

at the hospital; on the farm; at school; on the factory;

1. Silvia is a teacher. She works __________________.

2. My father is a doctor. He works _________________.

3. His uncle and aunt are farmers. They work _______________.

4. Mark and Bob are workers. They work _______________.

ĐÁP ÁN

Task 1. Decide whether the statements are true -T or false -F to the text.

1 - T; 2 - T; 3 - T; 4 - F; 5 - F; 6 - F; 7 - F; 8 - F; 9 - F;

Task 2. Write what these people are.

1 - teacher; 2 - driver; 3 - police officer;

4 - journalist; 5 - fire fighter; 6 - mechanic;

Task 3. Complete the sentences. Use the words from the box.

1 - at school; 2 - at the hospital;

3 - on the farm; 4 - on the factory;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 28-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 550
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm