Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/04

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 4 Ngày 09/04 có đáp án

Đề luyện tập ở nhà môn tiếng Anh 4 mới có đáp án ngày 09/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án với nội dung bám sát SGK tiếng Anh 4 mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read this. Select a word from the box to fill each gap.

friends; dance; piano; tennis; Monday; sing

Hello. I’m Carol. These are my (1) _______, Helen and Anne. On (2)________ we are in the gym. I play (3)_________. Helen skips and Anne plays volleyball. We also like music very much. I can (4)__________ and dance, but I can’t play the (5)____________. Helen can play the piano, but she can’t play the guitar. Anne can sing but she can’t (6)_________________.

Task 2. Read and complete the answers.

Hello, I’m Maria from West House Primary School. It’s Monday today. We have PE and Science today. I’m in the PE class now. The girls are playing badminton. The boys are playing football.
It was Sunday yesterday. I was at home. In the morning, I visited my grandparents. In the afternoon, I played tennis. In the evening, I watched TV.

1. What is the name of Maria’s school? – It’s ________________

2. What subjects does Maria have on Mondays? - She has _____________ and Science.

3. What are the boys doing now? – They’re ____________.

4. Where was Maria yesterday? – She was ____________.

5. What did she do in the morning? – She _________ her grandparents.

Task 3. Order the words.

1. favourite / food / my / fish / is

__________________________.

2. you / would / some / milk / like / Nira

___________________________________,_______?

3. is / his / favourite / juice / apple / drink

___________________________________________.

4. my / likes / brother / older / lemonade / much / very

___________________________________________.

5. favourite / food / what’s / your

__________________________________________?

6. like / rice / would / and / egg / you / some

__________________________________________?

ĐÁP ÁN

Task 1. Read this. Select a word from the box to fill each gap.

1 - friends; 2 - Monday; 3 - tennis; 4 - sing; 5 - piano; 6 - dance;

Task 2. Read and complete the answers.

1 - West House Primary School;

2 - PE;

3 - playing football;

4 - at home;

5 - visited;

Task 3. Order the words.

1 - My favorite food is fish.

2 - Would you like some milk, Nira?

3 - His favourite drink is apple juice.

4 - My older brother likes lemonade very much.

5 - What’s your favourite food?

6 - Would you like some rice and egg?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 09-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.102
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm