Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/04

Phiếu bài tập ngày 08/04 môn tiếng Anh 4 mới

Nối tiếp bộ đề ôn tập tiếng Anh ở nhà lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, bài tập ôn tập ngày 08/04 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and write YES or NO.

Hi. My name’s Janny. I’m from Cambridge, England. There are six people in my family: my grandparents, my parents, my brother and I. My grandparents are young and strong. My parents are tall. My father is taller than my mother. My brother is twenty years old. He’s a taxi driver. He’s not tall. He’s shorter than my father, but he is taller than me. I’m ten years old. I’m slim.

1. There are six people in Janny’s family.

2. Her grandparents are old.

3. Her parents are tall.

4. Her father is shorter than her mother.

5. Her father is taller than her brother.

6. Janny is shorter than her brother.

Task 2. Look at the picture. Write ONE word for each gap.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/04

Task 3. Choose the odd one out.

1. a. Australianb. Malaysianc. Vietnamesed. America
2. a. Wednesdayb. Yesterdayc. Saturdayd. Tuesday
3. a. Februaryb. Libraryc. Marchd. July
4. a. Mayb. Aprilc. Ninthd. June
5. a. twentyb. twenty-thirdc. twenty-threed. twenty-nine

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and write YES or NO.

1 - Yes; 2 - No; 3 - Yes; 4 - No; 5 - Yes;

Task 2. Look at the picture. Write ONE word for each gap.

1 - volleyball; 2 - watched; 3 - eleventh; 4 - flying;

Task 3. Choose the odd one out.

1 - c; 2 - b; 3 - b; 4 - c; 5 - b;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 08-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 970
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm