Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/04

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 4 ngày 07/04 có đáp án

Nằm trong bộ đề bài tập môn tiếng Anh lớp 4 mới, đề luyện tập tiếng Anh ngày 07/04 dành cho học sinh lớp 4 có đáp án dưới đây được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 4 kiểm tra kiến thức đã học về Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Order the words.

1. my / sister / is / this

_____________________________

2. my / young / is / mother

_______________________________

3. does / like / what / he / look

______________________________

4. old / he / tall / is / and

_______________________________

5. is / stronger / who

________________________________

6. is / brother / than / stronger / me / my

_______________________________

Task 2. Odd one out:

1. a. onb. sayc. ind. up
2. a. whob. workc. whered. how
3. a. rideb. singc. swimd. guitar
4. a. dictationb. writec. comic bookd. magazine
5. a. tennisb. footballc. guitard. volleyball

Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

0

A

Mai: Hi Lan. Where were you last weekend?

B

Lan: I read books and did my homework.

C

Mai: What did you do there?

D

Lan: No. They were on the beach.

E

Mai: Did you go their with your friends?.

F

Lan: I was in the school library.

ĐÁP ÁN

Task 1. Order the words.

1 - This is my sister.

2 - My mother is young.

3 - What does he look like?

4 - He is old and tall.

5 - Who is stronger?

6 - My brother is stronger than me.

Task 2. Odd one out:

1 - b; 2 - b; 2 - d; 4 - b; 5 - c;

Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 - F; 2 - C; 3 - B; 4 - E; 5 - D;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 07-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.232
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm