Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/04

Bài tập tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19

Đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh 4 dưới đây nằm trong bộ đề bài ôn tập môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều bài tập tự luận và trắc nghiệm khác nhau giúp các em học sinh nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Order the words.

1. father / what / do / does / your

___________________________________

2. is / factory / a / my / worker / uncle
___________________________________

3. a / in / car / he / works / factory

___________________________________

4. do / mother / your / does / what

___________________________________

5. work / she / does / where

___________________________________

6. brother / your / what / do / does

___________________________________

Task 2. Look and read. Fill each gap with one word from the box. There is one word that you do not need.

family; sister; watching; reading; listening; noodles;

My (1) ................ is in the living room. My father is (2) ………………….. a book. It is a novel. My mother and I are (3) ……………………… TV. My (4) ………………… is playing with her cat near the TV. My brother is (5)………………to music. I have a dog. It is under the table.

Task 3. Look and write.

1. hidrclne → __ __ __ __ __ __ __ __’s Day

2. sacthere → __ __ __ __ __ __ __ __’ Day

3. codretae → __ __ __ __ __ __ __ __ the house

4. tiesvfla → __ __ __ __ __ __ __ __ for children

5. rwefirko → __ __ __ __ __ __ __ __ displays

ĐÁP ÁN

Task 1. Order the words.

1 - What doees your father do?

2 - My uncle is a factory worker.

3 - He works in a car factory.

4 - What does your mother do?

5 - Where does she work?

6- What does your brother do?

Task 2. Look and read. Fill each gap with one word from the box. There is one word that you do not need.

1 - family; 2 - reading; 3 - watching; 4 - sister; 5 - listening;

Task 3. Look and write.

1 - Children; 2 - Teachers; 3 - Decorate; 4 - festival; 5 - firework;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 06-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.781
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm