Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 25/04

Phiếu bài tập Ngày 25/04 môn tiếng Anh lớp 4

Đề ôn tập tiếng Anh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 4 có đáp án ngày 25/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 có đáp án năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh 4 mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Rearrange

1. good / very / My father / worker. / is a

.....................................................................................................................................

2. What / Hanoi today? / the weather / like in / is

..................................................................................................................................…

3. about their / news / have some / exams. / The students

.....................................................................................................................................

4. behind / my house. / any tall / trees / There aren’t

.....................................................................................................................................

5. eyes? / are your / baby’s / What / colour

.....................................................................................................................................

6. to many / the world. / to travel / They want / places in

.....................................................................................................................................

7. What / Summer? / usually / do in / do you

.....................................................................................................................................

8. tell me / the way / to the / Can you / hospital?

.....................................................................................................................................

9. to be / wants / My / brother / a footballer.

.....................................................................................................................................

10. for / How often / are you / late / school?

.....................................................................................................................................

11. in her / shopping / often goes / free time. / My mother

.....................................................................................................................................

12. years? / you begin / school / When do / the new

.....................................................................................................................................

13. wear / in the winter. / clothes / warm / We always

.....................................................................................................................................

14. uncle plant / garden?/ many flowers / Does your / in the

……………………………………………………………………………………….

15. can you / for me? / go to the / supermarket to / buy some fruit /

.....................................................................................................................................

Task 2. Choose the odd one out.

1. a. thirsty b. thirteen c. fifty d. twenty
2. a. hospital b. school c. field d. factory worker
3. a. a shirt b. a dress c. trousers d. a skirt
4. a. lemonade b. bread c. fried chicken d. noodles
5. a. New Year b. mooncake c. Children’s Day d. Tet
6. a. careful b. cheerful c. bulky d. lovely
7. a. medicine b. raincoat c. a camera d. an umbrella

ĐÁP ÁN

Task 1. Rearrange

1 - My father is a very good worker.

2 - What is the weather like in Hanoi today?

3 - The students have some news about their exams.

4 - There aren't any tall trees behind my house.

5 - What colour are your baby's eyes?

6 - They want to travel to many places in the world.

7 - What do you usually do in Summer?

8 - Can you tell me the way to the hospital?

9 - My brother wants to be a footballer.

10 - How often are you late for school?

11 - My mother often goes shopping in her free time.

12 - When do you begin the new school years?

13 - We always wear warm clothes in the winter.

14 - Does your uncle plant many flowers in the garden?

15 - Can you go to the supermarket to buy some fruit for me?

Task 2. Choose the odd one out.

1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - a; 5 - b; 6 - c; 7 - a;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 25-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 468
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm