Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 25/04

Phiếu bài tập Ngày 25/04 môn tiếng Anh lớp 4

Đề ôn tập tiếng Anh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 4 có đáp án ngày 25/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 có đáp án năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh 4 mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Rearrange

1. good / very / My father / worker. / is a

.....................................................................................................................................

2. What / Hanoi today? / the weather / like in / is

..................................................................................................................................…

3. about their / news / have some / exams. / The students

.....................................................................................................................................

4. behind / my house. / any tall / trees / There aren’t

.....................................................................................................................................

5. eyes? / are your / baby’s / What / colour

.....................................................................................................................................

6. to many / the world. / to travel / They want / places in

.....................................................................................................................................

7. What / Summer? / usually / do in / do you

.....................................................................................................................................

8. tell me / the way / to the / Can you / hospital?

.....................................................................................................................................

9. to be / wants / My / brother / a footballer.

.....................................................................................................................................

10. for / How often / are you / late / school?

.....................................................................................................................................

11. in her / shopping / often goes / free time. / My mother

.....................................................................................................................................

12. years? / you begin / school / When do / the new

.....................................................................................................................................

13. wear / in the winter. / clothes / warm / We always

.....................................................................................................................................

14. uncle plant / garden?/ many flowers / Does your / in the

……………………………………………………………………………………….

15. can you / for me? / go to the / supermarket to / buy some fruit /

.....................................................................................................................................

Task 2. Choose the odd one out.

1. a. thirstyb. thirteenc. fiftyd. twenty
2. a. hospitalb. schoolc. fieldd. factory worker
3. a. a shirtb. a dressc. trousersd. a skirt
4. a. lemonadeb. breadc. fried chickend. noodles
5. a. New Yearb. mooncakec. Children’s Dayd. Tet
6. a. carefulb. cheerfulc. bulkyd. lovely
7. a. medicineb. raincoatc. a camerad. an umbrella

ĐÁP ÁN

Task 1. Rearrange

1 - My father is a very good worker.

2 - What is the weather like in Hanoi today?

3 - The students have some news about their exams.

4 - There aren't any tall trees behind my house.

5 - What colour are your baby's eyes?

6 - They want to travel to many places in the world.

7 - What do you usually do in Summer?

8 - Can you tell me the way to the hospital?

9 - My brother wants to be a footballer.

10 - How often are you late for school?

11 - My mother often goes shopping in her free time.

12 - When do you begin the new school years?

13 - We always wear warm clothes in the winter.

14 - Does your uncle plant many flowers in the garden?

15 - Can you go to the supermarket to buy some fruit for me?

Task 2. Choose the odd one out.

1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - a; 5 - b; 6 - c; 7 - a;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 25-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 588
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm