Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 13/04

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 4 môn tiếng Anh ngày 13/04

Nằm trong bộ đề bài tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch lớp 4 môn tiếng Anh, phiếu bài tập tiếng Anh 4 mới ngày 13/04 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 chương trình mới gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn:

1. I (be not) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

7. Where your children (be) ________?

8. My sister (work) ________ in a bank.

9. Dog (like) ________ meat.

10. She (live)________ in Florida.

11. It (rain)________ almost every day in Manchester.

12. We (fly)________ to Spain every summer.

13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.

14. The bank (close)________ at four o'clock.

15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he'll pass.

16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night.

18. My best friend (write)________ to me every week.

19. You (speak) ________ English?

20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

21.They (go) ………………..home from school at 5 p.m

22.My cousin( never do)………………….. housework

23.Your mother( like)……………………fish?

24.Her sisters (chat) ………………………….in their room in the evening.

25.What time your father(go)………………….home from work?

ĐÁP ÁN

Task 1. Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn:

1 - amn't; 2 - doesn't study; 3 - aren't; 4 - has; 5 - have;

6 - Does ... live; 7 - are ...; 8 - works; 9 - likes; 10 - live;

11 - rains; 12 - fly; 13 - fries; 14 - closes; 15 - tries - don't think;

16 - pass; 17 - is - watch; 18 - writes; 19 - Do .. speak; 20 - doesn't live;

21 - go; 22 - never does; 23 - Does ... like; 24 - chats; 25 - does ... go;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 13-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 1.262
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm