Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/04

Bài tập nghỉ phòng dịch lớp 4 môn Anh ngày 10/04

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em hoàn thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and write YES or NO.

Tim is my best friend. He’s a fourth grader. He’s taller than me and very strong. Every morning, Tim gets up at 6 o’clock, and he walks to school at 7:15. In the afternoon, he goes swimming or plays football. Tim eats a lot of good food: fish and vegetables. His favourite drink is milk. He doesn’t like beef or pork. Sometimes he eats chicken. He drinks a lot of water everyday.

1. Tim is in grade 4.

2. He’s shorter and stronger than me.

3. He goes to school at 6:00 in the morning.

4. He plays football in the afternoon.

5. He likes drinking milk.

6. His favourite food is beef and pork.

Task 2. Odd one out:

1. Eveningmorninggoingafternoon
2. TuesdaytodayMondayWednesday
3. Afternoonmorninglateevening
4. Zooschoolbookhome
5. Hasdolistenhelp
6. LindaPeterHakimNam
7. WeekendSaturdayFridaySunday
8. Classteacherkitepupil
9. Fishplaneparrotturtle
10. Doeshashelplikes

Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

0.

A

Mia: Hi, Alex. What are you doing here?

B

Alex: No, I don’t. Were you here yesterday?

C

Mia: No, I wasn’t. I was at the library yesterday. My hobby is reading.

D

Mia: I’m going with my brother. He’s flying a kite. Do you like kites?

E

Alex: Oh, I like reading, too.

F

Alex: Hi, Mia. I’m just riding a bike. What about you?

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and write YES or NO.

1 - Yes; 2 - No; 3 - No; 4 - Yes; 5 - Yes; 6 - No;

Task 2. Odd one out:

1 - going; 2 - today; 3 - late; 4 - book; 5 - has;

6 - Linda; 7 - weekend; 8 - kite; 9 - plane; 10 - help;

Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 - F; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - E;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 10-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.278
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm