Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 18/03

Phiếu ôn tập ở nhà tiếng Anh 4 ngày 18/03 có đáp án

Bài tập môn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 ngày 18/3 trong thời gian nghỉ dịch có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Odd one out:

1. a. paintb. readc. videod. listen
2. a. waterb. schoolc. zood. class
3. a. exerciseb. musicc. dictationd. draw
4. a. washb. waterc. weekd. want
5. a. Birthdayb. Mondayc. Thursdayd. Sunday

Task 2: Reorder the words to make meaningful sentence.

1. did/ do/ night/ what/ she/ last/?

……………………………………………………………………………………

2. was/ the/ Tuan/ at/ zoo/.

……………………………………………………………………………………

3. this/ painted/ mask/ we/ a/ nice/ afternoon/.

……………………………………………………………………………………

4. evening/ piano/ the/ did/ you/ yesterday/ play/?

……………………………………………………………………………………

5. this/ TV/ Mai/ brother/ and/ her/ watched/ morning/.

……………………………………………………………………………………

Task 3. Match.

1, What is Christmas?a, a big festival in Viet Nam at the begin of the year.
2, What’s moncake?b, a big festival in many countries.
3, What is Tet?c, a festival for children.
4, What’s children’s day?d, a cake for Mid – Autumn festival.

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out:

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - c; 5 - a

Task 2: Reorder the words to make meaningful sentence.

1 - What did she do last night?

2 - Tuan was at the zoo.

3 - We painted a nice mask this afternoon.

4 - Did you play the piano yesterday evening?

5 - Mai and her brother watched TV this morning.

Task 3. Match.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 18-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 2.153
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm