Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 18/03

Phiếu ôn tập ở nhà tiếng Anh 4 ngày 18/03 có đáp án

Bài tập môn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 ngày 18/3 trong thời gian nghỉ dịch có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Odd one out:

1. a. paint b. read c. video d. listen
2. a. water b. school c. zoo d. class
3. a. exercise b. music c. dictation d. draw
4. a. wash b. water c. week d. want
5. a. Birthday b. Monday c. Thursday d. Sunday

Task 2: Reorder the words to make meaningful sentence.

1. did/ do/ night/ what/ she/ last/?

……………………………………………………………………………………

2. was/ the/ Tuan/ at/ zoo/.

……………………………………………………………………………………

3. this/ painted/ mask/ we/ a/ nice/ afternoon/.

……………………………………………………………………………………

4. evening/ piano/ the/ did/ you/ yesterday/ play/?

……………………………………………………………………………………

5. this/ TV/ Mai/ brother/ and/ her/ watched/ morning/.

……………………………………………………………………………………

Task 3. Match.

1, What is Christmas? a, a big festival in Viet Nam at the begin of the year.
2, What’s moncake? b, a big festival in many countries.
3, What is Tet? c, a festival for children.
4, What’s children’s day? d, a cake for Mid – Autumn festival.

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out:

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - c; 5 - a

Task 2: Reorder the words to make meaningful sentence.

1 - What did she do last night?

2 - Tuan was at the zoo.

3 - We painted a nice mask this afternoon.

4 - Did you play the piano yesterday evening?

5 - Mai and her brother watched TV this morning.

Task 3. Match.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 18-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.972
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm