Phòng tư pháp tiếng Anh là gì

Phòng tư pháp trong tiếng Anh là gì?

Nằm trong bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, Từ vựng tiếng Anh về khái niệm phòng Tư pháp giúp bạn đọc có thể dịch nghĩa Phòng tư pháp tiếng Anh cũng như một số cụm từ liên quan đến phòng tư pháp trong tiếng Anh.

I. Phòng tư pháp là gì? Phòng tư pháp dịch tiếng Anh là gì?

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về các vấn đề bao gồm:

- Công tác xây dựng và thi hành pháp luật;

- Theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

- Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

* Phòng tư pháp tiếng Anh là Department of Judicial  /dɪˈpɑːtmənt əv dʒuˈdɪʃl/

II. Từ vựng tiếng Anh chủ đề Phòng tư pháp

Bên cạnh khái niệm Phòng tư pháp trong tiếng Anh dịch là gì, VnDoc.com gửi đến bạn đọc một số khái niệm liên quan đến phòng tư pháp khác như:

  • Head of the Justice Department: Trưởng phòng tư pháp
  • Department of Justice: Sở tư pháp
  • Judicial: Bộ tư pháp
  • Deputy Chief of Justice Department: Phó trưởng phòng tư pháp
  • Justice department: Bộ phận tư pháp
  • Judicial-civil status: Tư pháp-hộ tịch
  • Judicial Complementary Office: Phòng bổ trợ tư pháp
  • Judicial officer: Cán bộ tư pháp

Trên đây là Những khái niệm về phòng Tư pháp tiếng Anh đầy đủ nhất.

Đánh giá bài viết
1 19
Sắp xếp theo
    Từ vựng tiếng Anh Xem thêm