Giang Phạm Tiếng Anh

Samuel started keeping a diary in 1997

3
3 Câu trả lời
 • Sói già
  Sói già

  Samuel started keeping a diary in 1997.

  ->Samuel has kept a diary since 1997.

  Trả lời hay
  3 Trả lời 16:46 27/03
  • Bé Bông
   Bé Bông

   Samuel has kept a diary since 1997

   0 Trả lời 16:44 27/03
   • Pé Thỏ
    Pé Thỏ

    Samuel started keeping a diary in 1997

    => Samuel has kept a diary since 1997

    0 Trả lời 16:45 27/03

    Tiếng Anh

    Xem thêm