Nguyễn Linh An Hóa học Lớp 10

Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe3+ , S trong SO3 , P trong PO43-

Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe3+ , S trong SO3 , P trong PO43-lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

3
3 Câu trả lời
 • Người Sắt
  Người Sắt

  Mn là đơn chất nên có số oxi hóa 0

  Fe3+ có số oxi hóa +3

  SO3: x + 3.(-2) = 0 → x = 6 → số oxi hóa của S là +6

  PO43-: x + 4.(-2) = -3 → x = 5 → số oxi hóa của P là +5

  Đáp án A

  Trả lời hay
  1 Trả lời 27/08/21
  • Xucxich14
   Xucxich14

   Đáp án A.

   SO3: x + (-2).3 = 0, x = +6

   PO43-: x + (-2).4 = -3, x = +5

   0 Trả lời 27/08/21
   • Bờm
    Bờm

    Đáp án A nhé bạn

    0 Trả lời 27/08/21

    Hóa học

    Xem thêm