Tài liệu tiếng Anh dành cho người mới học - Low Beginning

Tài liệu tiếng Anh dành cho người mới học - Low Beginning là một trong những bài học nằm ở cấp độ Beginning level. Tài liệu bao gồm nhiều bài đọc và bài tập trả lời câu hỏi trắc nghiệm với những từ vựng, ngữ pháp cơ bản dành cho nhưng bạn bắt đầu học tiếng Anh. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình học tập.

Tài liệu tiếng Anh dành cho người mới học

“A Call to the Pool”

Reading Comprehens sion – Short t Stories

Directions: Read the story. Then answer the questions below.

My name is Sam. Today is very hot. The sun is very strong. I am hot.

I want to be cool. How can I get cool?

Wait...I know!

I can go to the pool. The pool is cool. I can swim in the pool.

Is the pool open? Or is the pool closed?

Where is the phone? I need to call the pool. I need to find out if the pool is open or closed.

— Ring! Ring! —

“Hello. My name is Andrea. I am at the pool. Can I help you?”

“Hi, Andrea. Is the pool open?”

"Yes. The pool is open."

“Okay. Thank you!”

“You are welcome. Bye!”

Great! The pool is open! Now I can cool down!

Questions:

1) What is the weather like today?

A. It is cold.

B. It is cool.

C. It is warm.

D. It is hot.

2) Sam is hot, but Sam wants to be

A. cold

B. cool

C. warm

D. hot

3) How can Sam get cool?

A. He can go to the library.

B. He can go to the pool.

C. He can go to school.

D. He can go to work.

4) Why does Sam talk to Andrea?

A. because she is his friend

B. because she knows his sister

C. because Sam needs to know what time it is

D. because Sam wants to know if the pool is open

5) Is the pool open?

A. Yes, the pool is open.

B. No, the pool is not open. The pool is closed.

Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
3 3.336
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Xem thêm