Talk about the causes and effects of overpopulation

Giải Communication An overcrowded world - Hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nguyên nhân và ảnh hưởng của quá tải dân số giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập cách viết đoạn văn bằng tiếng Anh theo chủ đề cũng như TOP 2 bài viết tiếng Anh viết về An overcrowded world có dịch hiệu quả.

Talk about the causes and effects of overpopulation

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Talk about the causes and effects of overpopulation (Nói về nguyên nhân và ảnh hưởng của việc quá tải dân số)

Nói về nguyên nhân & hậu quả của tình trạng dân số quá đông số 1

Overpopulation is one of the most concerning problems in our society. There are a number of causes that contribute to overpopulation. First, due to a lack of educational resources, people do not how to control population. They even do not know how to use any method of birth control. Next, thanks to the develpment of science and medicine, most diseases are cured and live expectancy has increased. Overpopulation has a vast adverse effect on the water. Overpopulation creates greater demand on the world’s freshwater supplies. As only roughly 1% of the world’s water is fresh and accessible, this creates a major issue. Moreover, pollution is likely to increase due to overpopluation. When a number of people on our planet increases, we have to produce more food and other things for daily life. This production of material goods leads to an increase in all sorts of pollution. To solve the alarming problem, people should be aware of family planning. People should ask themselves if it may be better to limit the number of children they want. Birth regulation should be enacted to reduce the number of children.

Bài dịch

Dân số quá đông là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất trong xã hội của chúng ta. Có một số nguyên nhân góp phần làm cho dân số quá đông. Thứ nhất, do thiếu nguồn lực giáo dục, người ta không làm sao để kiểm soát được dân số. Họ thậm chí không biết sử dụng bất kỳ phương pháp ngừa thai nào. Tiếp theo, nhờ sự phát triển của khoa học và y học, hầu hết các bệnh đều được chữa khỏi và tuổi thọ đã tăng lên. Dân số quá đông có ảnh hưởng xấu đến nước sinh hoạt. Dân số quá đông tạo ra nhu cầu lớn hơn về nguồn cung cấp nước ngọt của thế giới. Vì chỉ có khoảng 1% lượng nước trên thế giới là nước ngọt và có thể sử dụng được, điều này tạo ra một vấn đề lớn. Hơn nữa, ô nhiễm có khả năng gia tăng do dân số quá đông. Khi số lượng người trên hành tinh của chúng ta tăng lên, chúng ta phải sản xuất nhiều thực phẩm và những thứ khác cho cuộc sống hàng ngày. Sự sản xuất của cải vật chất này dẫn đến sự gia tăng các loại ô nhiễm. Để giải quyết vấn đề đáng báo động, mọi người nên có ý thức về kế hoạch hóa gia đình. Mọi người nên tự hỏi bản thân liệu có thể tốt hơn nếu giới hạn số lượng trẻ em mà họ muốn. Quy chế sinh đẻ cần được ban hành để giảm số lượng trẻ em.

Causes and effects of overpopulation số 2

One of the alarming problems is an overpopulation, which is defined as a state whereby the human population rises to an extent exceeding the carrying capacity of the ecological setting. The lack of awareness of family planning is perhaps the biggest reason for overpopulation. People do not have enough knowleage to use methods of birth control and do not have money to use them. Therefore, they cannot avoid unwanted pregnancy. The effect of overpopulation is quite serious. Water and food conflicts may happen. Due to an increasing number of people who have basic needs, the likelihood of conflicts relating to water and food will increase dramatically. Next, it leads to increased use of fossil fuels, which are used for driving cars or the production of other daily life products. However, the use of fossil fuels is harmful to our environment since the gases produced in industrial processes contribute to global warming and also to air pollution. One of the best ways to solve the problem is to make people aware of family planning which lets them know how to avoid any unwanted pregnancy.

Bài dịch

Một trong những vấn đề đáng báo động là dân số quá đông, được định nghĩa là tình trạng dân số tăng đến mức vượt quá khả năng chịu đựng của môi trường sinh thái. Thiếu ý thức về kế hoạch hóa gia đình có lẽ là lý do lớn nhất dẫn đến tình trạng quá tải dân số. Mọi người không có đủ kiến thức để sử dụng các phương pháp ngừa thai và không có tiền để sử dụng chúng. Vì vậy, họ không thể tránh khỏi việc mang thai ngoài ý muốn. Ảnh hưởng của tình trạng quá tải dân số là khá nghiêm trọng. Có thể xảy ra xung đột về nước và thức ăn. Do ngày càng có nhiều người có nhu cầu cơ bản, khả năng xảy ra xung đột liên quan đến nước và thực phẩm sẽ tăng lên đáng kể. Tiếp theo, nó dẫn đến việc tăng cường sử dụng nhiên liệu hóa thạch, được sử dụng để lái ô tô hoặc sản xuất các sản phẩm đời sống hàng ngày khác. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch có hại cho môi trường của chúng ta vì khí được tạo ra trong các quá trình công nghiệp góp phần vào sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm không khí. Một trong những cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là làm cho mọi người biết về kế hoạch hóa gia đình để họ biết cách tránh mang thai ngoài ý muốn.

Trên đây là Talk about the causes and effects of overpopulation. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7 . Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 2.705
Sắp xếp theo

Luyện viết tiếng Anh

Xem thêm