Bài tập về 'so/too' và 'either/neither'

Ngữ pháp tiếng Anh: So/ Too - Either/ Neither

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến phân biệt Too - So và Either - Neither trong Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại cách dùng too so either neither, phân biệt too và so, phân biệt either và neither hiệu quả.

 • Câu 1. Điền "so" hoặc "too" vào chỗ trống.
 • 1. I am a student, and Mary is, _________ .
  too
 • 2. I am twenty, and _______ is Peter.
  so
 • 3. My sister can swim and _________ can I.
  so
 • 4. We can sing, and _________ can they.
  so
 • 5. Peter likes tea, and I do, ________ .
  too
 • 6. We play tennis, and ________ do they.
  so
 • 7. - I can cook.
  - I can, ________ .
  too
 • 8. - I drink coffee.
  - ________ do I.
  so
 • Câu 2. Sửa câu sau thành câu đúng.
 • 1. I am from London, and my friend too is.
  I am from London, and my friend is, too
 • 2. I can dance, and so my sister can.
  I can dance, and so can my sister
 • 3. I am not rich, and Tom ins’t, too.
  I am not rich, and Tom isn't, either
 • 4. You don’ t smoke, and neither don’t I.
  You don't smoke, and neither do I
 • 5. Ann plays tennis, and Ben plays, too.
  Ann plays tennis, and Ben does, too
 • 6. David drinks tea, and so do Mary.
  David drinks tea, and so does Mary
 • 7. My father doesn’ t drive to work, and my brother doesn’t neither.
  My father doesn't drive to work, and my brother doesn't either
 • 8. She doesn’ t like books, and neither doesn’ t her sister.
  She doesn't like books, and nethier does her sister
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 3.495
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm