Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 là bài test trực tuyến nằm trong bộ Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 online trên VnDoc. Với các câu hỏi hệ thống kiến thức được học trong giữa kì đầu chương trình Tiếng Anh lớp 5 mới, đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt hơn cho bài thi Tiếng Anh sắp tới.

Nhằm mang đến cho các em kênh học tập trực tuyến, tạo cho các em cảm giác như thi thật để không bị lo lắng trước kì thi, VnDoc giới thiệu tới các em học sinh kênh Đề thi giữa kì 1 lớp 5 online với các bài thi trực tuyến của các môn, các em có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Nếu muốn tải các đề thi về tham khảo, các bạn có thể tải ở mục tài liệu đề thi giữa học kì 1 lớp 5.

Tham khảo thêm:

 • Match the sentences

  1. What’s your address?               a. I always do morning exercise.

  2. What’s the village like?              b. twice a week.

  3. What do you do in the morning?       c. It’s small and quiet.

  4. How often do you have English?        d. It’s 81 Tran Hung Dao Street.

 • 1 -
  d
 • 2.
  c
 • 3 -
  a
 • 4 -
  b
 • Put the words in order.
 • 1. will/ the countryside/ I/ in/ be.
  I will be in the countryside.
 • 2. went to/ Phu Quoc/ island/ I.
  I went to Phu Quoc island.
 • 3. do/ tomorrow/ what/ will/ you?
  What will you do tomorrow?
 • 4. did/ on/ go/ where/ holiday/ you?
  Where did you go on holiday?
 • Read and complete.

  Had    Sunday      did       do

  Mai: When was Linda’s birthday party?

  Phong: It was last..(1)…………………..

  Mai: Did you go to the party?

  Phong: yes, I ..(2)…………………….

  Mai: What did you ..(3)…………..at the party?

  Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we ..(4)…………… nice food and drink.

 • 1.
  Sunday
 • 2.
  did
 • 3.
  do
 • 4.
  had
 • Choose the correct answer.
 • 1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.
 • 2. What did you do last night? – I ………….my homework.
 • 3. Last year, I went home …………..taxi.
 • 4. ………..will you do at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.
 • Listening:
 • Task 1: Listen and match

  Đề thi giữa kì tiếng Anh lớp 5
 • 1 -
  Chỉ cần điền đáp án a, b, hoặc c...
  a
 • 2 -
  c
 • 3 -
  b
 • 4 -
  d
 • Task 2: Listen and tick


  Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh 5

  1. Where will he go this weekend?

  Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh 5

 • 1 -
  Chỉ cần điền đáp án a, b, hoặc c
  B
 • 2 -
  A
 • 3 -
  B
 • 4.
  C
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 963
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm