Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 có đáp án (số 3)

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 có đáp án (số 3) là bài test trực tuyến nằm trong bộ Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 online trên VnDoc. Với các câu hỏi hệ thống kiến thức được học trong giữa kì đầu chương trình Tiếng Anh lớp 5 mới, đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt hơn cho bài thi Tiếng Anh sắp tới.

Nhằm mang đến cho các em kênh học tập trực tuyến, tạo cho các em cảm giác như thi thật để không bị lo lắng trước kì thi, VnDoc giới thiệu tới các em học sinh kênh Đề thi giữa kì 1 lớp 5 online với các bài thi trực tuyến của các môn, các em có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Nếu muốn tải các đề thi về tham khảo, các bạn có thể tải ở mục tài liệu đề thi giữa học kì 1 lớp 5.

Tham khảo thêm:

 • Exercise 1: Complete the sentences
 • 1. She often………….badminton in the afternoon.
  play
 • 2. She always comb her…………before going to school.
  hair
 • 3. Tom sometimes stays ………home at weekend.
  at
 • 4. They go to school………..Monday……..Friday.
  Hai từ cần điền ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang
  from - to
 • 5. What did you do ……….your summer holiday?
  on
 • 6. ……………did you go? - I went to Ha Long bay
  Where
 • 7. ………….did you get there? - by coach
  How
 • 8. She likes going to her hometown………train
  by
 • 9. He went to King’s Cross railway………….by underground.
  station
 • 10. Did she go……….her hometown last weekend?
  to
 • Exercise 2: Arrange the sentences
 • 1. TV programme / What / do / watch / often / you / ?
  What TV programme do you often watch?
 • 2. sometimes / Peter / camping / goes / at weekend /
  Peter sometimes goes camping at weekend.
 • 3. information / What / you / looking / are / kind of / for / ?
  What kind of information are you looking for?
 • 4. surfing / I / the / am / Internet
  I am surfing the Internet.
 • 5. lot / fun / there. / had / We/ of / a
  We had a lot of fun there.
 • 6. go / did / on / you / Where / holiday / ?
  Where did you go on holiday?
 • 7. Ha Long Bay / went / I / to.
  I went to Ha Long bay.
 • 8. summer / Where / you / last / were.
  Where were you last summer?
 • 9. there / How / did / get / you / ?
  How did you go there?
 • 10. hometown / Linda / her / went / by / coach. / to
  Linda went to her hometown by coach.
 • Exercise 3: Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 693
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm