Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 3

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề thi học kỳ 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019 có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây. Đề kiểm tra cuối học học kì 2 được để dưới dạng trắc nghiệm với những câu hỏi bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Tiếng Anh trọng tâm kì 2 hiệu quả.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.
 • 1. Hello, my .......... is Linda.
 • 2. Đây là quyển sách của tớ.
 • 3. How do you ....... your name?
 • 4. ......... this a library? - Yes, it is.
 • Đọc và đánh dấu tick vào Yes hoặc No

  This is my school. It is beautiful. This is my classroom. It is small. That is the music room over there. It is old and small. And that is the library. It is old but large.

 • 1. The school is beautiful.
 • 2. The classroom is small.
 • 3. The music room is old and big.
 • 4. The library is old but large.
 • Quan sát tranh và hoàn thành các câu sau
  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh
 • 1.
  Japan
 • 2.
  Monday
 • 3.
  sing
 • 4.
  chess
 • Sắp xếp các từ đã cho theo thứ tự để tạo thành câu đúng
 • 1. fine./ Thank/ I/ you/ am. => ...........
  I am fine. Thank you.
 • 2. do/ spell/ name/ how/ your/ you? => ......................
  How do you spell your name?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm