Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh 3 mới đã học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 11 - 20 hiệu quả.

I. Bộ đề thi Anh văn học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

VnDoc.com đã đăng tải bộ đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án dưới đây với mong muốn giúp các em chuẩn bị thật tốt những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bạn đọc nhấp vào từng đường link để tham khảo, download chi tiết từng đề thi kèm theo đáp án

II. Nội dung Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

LISTENING (4ms)

PART 1: Nghe và khoanh tròn (1m).

1. This is my……….

A. rubber

B. school bag

C. pencil

2. May I ………?

A. go out

B. open the book

C. sit down

3. What do you do at break time? - I play…………….

A. chess

B. table tennis

C. basketball

4. What colour is your pen?

A. red

B. blue

C. yellow

PART 2: Nghe và đánh dấu √ vào ô trống.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

PART 3: Nghe và đánh số (1m).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

PART 4: Nghe và hoàn thành(1m).

blue - are - pens - black

Nam: What colour is your notebook?

Mai: It’s (1) __________________

Nam: Are those your (2) _____________?

Mai: No, they aren't. They here.

Nam: What colour _______________ your notebooks?

Mai: They're (4) ______________________

READING AND WRITING (4ms)

PART 1: Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (1m)

1. Hello, my .......... is Linda.

A. name

B. is

C. name’s

2. Đây là quyển sách của tớ.

A. This is my notebook.

B. This is my book.

C. That is my book.

3. How do you ....... your name?

A. what

B. is

C. spell

4. ......... this a library? - Yes, it is.

A. Is

B. who

C. What

PART 2: Đọc và đánh dấu tick vào Yes hoặc No (1m).

This is my school. It is beautiful. This is my classroom. It is small. That is the music room over there. It is old and small. And that is the library. It is old but large.

YesNo
1. The school is beautiful.
2. The classroom is small.
3. The music room is old and big.
4. The library is old but large.

PART 3: Quan sát tranh và hoàn thành các câu sau

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

PART 4: Sắp xếp các từ đã cho theo thứ tự để tạo thành câu đúng (1m).

1. fine./ Thank/ I/ you/ am. => ....................................................................................................

2. do/ spell/ name/ how/ your/ you? => .......................................................................................

III. Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

Reading & Writing

PART 1: Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (1m)

1. c 2. c 3. c 4. a

PART 2: Đọc và đánh dấu tick vào Yes hoặc No (1m).

1. Yes 2. Yes 3. No 4. Yes

PART 3: Quan sát tranh và hoàn thành các câu sau

1. Japan 2. Monday 3. Sing 4. chess

PART 4: Sắp xếp các từ đã cho theo thứ tự để tạo thành câu đúng (1m).

1. I am fine. Thank you.

2. How do you spell your name?

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
23 10.793
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm