Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề thi học kỳ 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây. Đề kiểm tra cuối học học kì 2 bao gồm nhiều dạng bài tập với những câu hỏi trắc nghiệm bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Tiếng Anh trọng tâm kì 2 hiệu quả.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5

 • Look and write. There is one example.
  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019
 • 1.
  Chair
 • 2.
  coat
 • 3.
  door
 • 4.
  table
 • 5.
  ball
 • Look and read. Tick V or cross X the box.
  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5
  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Read and complete. There is one example
   

  isn’t

  it

  garden

  nice

  there

  A: This is my (0) house.

  B: Wow. It's very (1) ________!

  A: Yes, (2) ________ is. And this is my bedroom.

  B: It's so big! Is there a (3) ________?

  A: Yes, (4)________ is. Come and see it.

  B: Is there a pond in the garden?

  A: No, there (5)________.

 • 1.
  nice
 • 2.
  it
 • 3.
  garden
 • 4.
  there
 • 5.
  isn’t
 • Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4.

  Hello. I’m Nga. I’m …ten..years old. This is my family. This is my mother. She is (1)……………………..in the kitchen. My (2)……………………..is reading in the living room. My sister and I are (3)……………………..in the (4)…………………….

  I love my family!
  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5

 • 1.
  cooking
 • 2.
  father
 • 3.
  skipping
 • 4.
  garden
 • Reorder the words. There is one example

  Is / that? / Who / ⇒ Who is that?

 • 1. house./ is/ my/ This
  This is my house.
 • 2. cups/ many/ there?/ are/ How/
  How many cups are there?
 • 3. there/ room?/ the/ any/ in/ Are/ posters/
  Are there any posters in the room?
 • 4. the/ weather/ What’s/ like?
  What’s the weather like?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 457
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm