Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 8 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 9 năm 2015 - 2016 - Bạn đã thử sức mình với Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic năm học 2016 - 2017 dành cho học sinh lớp 8 chưa? Tham gia làm ngay bài test Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 9 năm 2015 - 2016 trực tuyến trên trang VnDoc.com để thử tài với vòng thi thứ 9 sắp tới của cuộc thi này nhé! Bạn sẽ biết kết quả bài làm của mình ngay sau khi hoàn thành bài test! Chúc các bạn thi tốt!

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 10 năm 2015 - 2016

 • Bài 1: Tìm cặp bằng nhau


  Trả lời:
  Các cặp giá trị bằng nhau là: 
  (1) = ......; (2) = .....; (3) = ......; (4) = ......; (5) = ......; (6) = .....; (13) = .......; (15) = ......; (16)  = ......; (18) = ......;
  Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ (....) cho thích hợp.
  (1) = (12); (2) = (11); (3) = (9); (4) = (10); (5) = (7); (6) = (8); (13) = 14); (15) = (17); (16) = (20); (18) = (19);
 • Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
  Câu 2.1:
  Cho phân thức: 
  Tập hợp các giá trị x để phân thức không xác định là: {......}
  Nhập các giá trị theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  1; 2
 • Câu 2.2:
  Hình thang cân ABCD có đường cao AH, độ dài đáy nhỏ AB = 12cm, độ dài đáy lớn CD = 18cm. 
  Vậy độ dài HD = ..........cm.
  3
 • Câu 2.3:
  Cho hình thang cân ABCD có đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC, DB là tia phân giác góc D. Vậy số đo góc A là: ..............o
  120
 • Câu 2.4:
  Giá trị của biểu thức A = 512. 23 : 511 là: .............
  40
 • Câu 2.5:
  Hệ số của xytrong đa thức A = (2x - 5y)là: ...................
  150
 • Câu 2.6:
  Giá trị biểu thức: 
  (với x ≠0; x ≠1) là: P = ............
  -1
 • Câu 2.7:

  Biết x- 2y= xy và y ≠0; x + y ≠0.
  Thì giá trị của biểu thức  bằng: ................

  3
 • Câu 2.8:
  Hình vuông có độ dài đường chéo là √35cm thì diện tích của nó là: ...............cm2.
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  35/2
 • Câu 2.9:
  Cho tam giác ABC, điểm K thuộc cạnh AC sao cho AK = 1/2 KC. M là trung điểm của BC. BK cắt AM tại O. Biết SΔABO = 13cm2
  Vậy SΔABC = ............cm2.
  52
 • Câu 2.10:
  Giá trị biểu thức:  là A = ...............
  80
 • Bài 3: Đi tìm kho báu
  Câu 3.1:
  Giá trị của biểu thức  tại x = 2 là: .................
  4
 • Câu 3.2:
  Tìm x biết x - 20 - 3x+ x= 0
  Trả lời:
  x = ............
  4
 • Câu 3.3:
  Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa C và D. Tia phân giác của góc DAE cắt CD ở F. Kẻ FH vuông góc với AE (H thuộc AE), FH cắt BC ở G.
  Số đo góc FAG = ..........o
  45
 • Câu 3.4:
  Gọi C là tập hợp các giá trị nguyên của x sao cho giá trị của phân thức  là số nguyên.
  Số phần tử của tập hợp C là: ..........
  4
 • Câu 3.5:
  Phần dư của phép chia đa thức  cho đa thức (5x+ 3x+ 1) có dạng ax+ bx + c. Khi đó a + b + c = .............
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  6,6
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
23 2.729
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm