Trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề Trật từ Tính từ trong câu

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh trực tuyến chuyên đề Vị trí tính từ trong câu có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh bao gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học về trật từ tính tự trong Tiếng Anh một cách hiệu quả.

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

 • 1. Andrea had a ________ in her hair yesterday.
 • 2. She lost a ________ .
 • 3. I bought ________ oranges.
 • 4. We met ________ people at the conference.
 • 5. The clown was wearing a ________ hat.
 • 6. The cookies that you ________ .
 • 7. Is it ________?
 • 8. The course you are ________ .
 • 9. My uncle wore a ________ to the wedding.
 • 10. Have you met that _____ next door?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 609
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm