Trắc nghiệm Tiếng Anh phân biệt "See", "Watch" và "Look"

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng

"See", "Look" và "Watch" là ba động từ trông có vẻ tương tự nhau đều chỉ hành động thực hiện bằng mặt. Tuy nhiên, giữ ba động từ này có sự khác nhau quan trọng, và hầu như mọi người mới học Tiếng Anh đều nhầm lẫn. Với mong muốn giúp bạn đọc phân biệt rõ ràng cách dùng 3 động từ này, VnDoc.com đã đăng tải đề thi trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề phân biệt "See", "Watch" và "Look" có đáp án dưới đây. Chúc bạn đọc ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

 • Lý thuyết:

  See là một động từ tri giác, chỉ việc ta nhìn thấy một sự vật gì đó vì nó vô tình tự nhiên, không cần dùng đến nỗ lực hay quyết định là thấy sự vật đó. Thường thì khi dùng see, ta muốn nói đến một sự vật ta không có chủ ý quan sát.

  Look là khi chúng ta nhìn một sự vật có chủ ý hay vì một lý do nào đó, thường phải đưa mắt về một hướng để nhìn.

  Watch là xem, theo dõi, quan sát, tức là nhìn một sự vật thật kỹ và chăm chú, để ý những diễn biến của nó, thường là vì nó đang chuyển động.

 • 1. I can _____ a fly in your eye.
 • 2. I can't _____ any stars. It's too cloudy.
 • 3. My kids like _____ movies at home.
 • 4. We couldn't _____ the TV news. It was too gruesome.
 • 5. The two of us _____ the sunset while we drank our coffee.
 • 6. Do you want to _____ the photos from my holiday?
 • 7. Stop _____ the clock.
 • 8. Didn't you _____ that guy wink at you?
 • 9. They _____ the house all night but nobody entered or left.
 • 10. John! _____ this part, just coming up! It's really funny.
 • 11. It’s dark, I can’t _________ anything.
 • 12. He _________ his friend walking on the street yesterday.
 • 13. ___________ this picture. It is very beautiful.
 • 14. ________ what I do, then you try.
 • 15. You have to _______- carefully
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 431
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm