Tiếng Anh 7 Unit 11: A Closer Look 2

A Closer Look 2 Tiếng Anh 7 mới Unit 11 trang 51 - 52

Soạn Anh 7 mới Unit 11: A Closer Look 2 (phần 1 - 5 trang 50 - 51 SGK Tiếng Anh 7 mới) được giới thiệu trên VnDoc bao gồm đáp án và hướng dẫn giải cho 5 bài tập trong SGK Tiếng Anh 7 mới phần Getting started Unit 11 Travelling in the future.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 học tốt môn Tiếng Anh 7, VnDoc giới thiệu chuyên mục Soạn tiếng Anh 7 mới bao gồm đáp án và các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe và hướng dẫn dịch giúp các em nắm bài học dễ dàng hơn.

Task 1. Listen again to part of the conversation What words do Phuc, Veronica and Mai use when talking about the future? Complete the rules in the box.

(Nghe lại phần đàm thoại. Những từ nào mà Phúc, Veronica, Mai sử dụng khi nói về tương lai? Hoàn thành các quy luật trong khung)

We often use "will" to make a prediction about the future.(Chúng ta thường sử dụng "will" để đưa ra dự đoán về tương lai.)

Affirmative s + will + v
Negative s + will not/ won't + V
Interrogative Will + S + V...?

Task 2. Rearrange the words to make sentences.

(Sắp xếp lại những từ để tạo thành câu)

Hướng dẫn giải:

Sắp xếp theo cấu trúc câu: S + V + O (tân ngữ), trạng ngữ

think + mệnh đề (S + V)

1. People won’t use flying cars until the year 2050.

2. Do you think the fuel price will increase next month?

3. The mail won’t arrive until next week.

4. I don’t think he will take the new position.

5. We will use more solar energy in the future.

Hướng dẫn dịch:

1. Cho đến năm 2050 người ta mới sử dụng xe bay.

2. Bạn có nghĩ giá nhiên liệu sẽ tăng vào tháng tới không?

3. Thư sẽ đến vào tuần tới.

4. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ đảm nhận vị trí mới.

5. Chúng ta sẽ dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn trong tương lai.

Task 3. Minh Duc is asking a fortune-teller about his future. Complete the sentences with the correct form of "will".

(Minh Đức đang hỏi thầy bói về tương lai anh ta. Hãy hoàn thành các câu với hình thức đúng của “will”)

Hướng dẫn giải:

1. Will I be

2. will be

3. Will I be

4. will be

5. Will I be

6. won’t be

7. wil travel

Hướng dẫn dịch

Minh Đức: Con sẽ thành công chứ ạ?

Thầy bói: Đúng vậy, con sẽ là một người thành công.

Minh Đức: Con sẽ hạnh phúc không?

Thầy bói: Có, con sẽ hạnh phúc.

Minh Đức: Con sẽ nổi tiếng chứ?

Thầy bói: Không, con không quá nổi tiếng. Nhưng con sẽ di du lịch nhiều.

Minh Đức: Ồ, thật hay!

Task 4. Complete the sentences with possessive pronouns. Look at the example.

(Hoàn thành các câu với đại từ sở hữu. Nhìn vào ví dụ)

Hướng dẫn giải:

1. —> This computer is theirs. (Đây là máy tính của Thu và Mon.)

2. —» The black bike is mine (Xe đạp màu đen là của tôi.)

3. —> These shoes are his. (Đây là giày của anh ấy.)

4. —> The cat is Veronica’s. (Con mèo là của Veronica)

5. —> The picture is ours. (Đó là bức tranh của chúng tôi.)

Task 5. GAME

Now, choose any five things you can see in the classroom. Make sentences about them.

(Bây giờ, chọn bất kỳ năm điều bạn có thể nhìn thấy trong lớp học. Tạo câu về chúng.)

Lý thuyết:

Sở hữu cách: với những từ ở dạng số nhiều, phẩy cao sau s', với những từ số ít thêm 's

Hướng dẫn giải:

This laptop is mine.

That book is hers.

This house is his.

That eraser is yours.

This room is ours.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh 7 Unit 11: A Closer Look 2. Ngoài ra, để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, mời các em tham khảo thêm: Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi giữa học kì 2 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 763
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm