Tiếng Anh và Tiếng Việt phát âm khác nhau như thế nào?

Ngôn ngữ khác nhau sẽ có cách phát âm, quy tắc ngữ pháp khác nhau, điều đó dẫn đến những khó khăn nhất định khi học ngoại ngữ, tuy nhiên nếu nắm vững được nguyên tắc phát âm, các bạn sẽ cảm thấy ngoại ngữ không quá khó như mình vẫn tưởng. Mời các bạn tham khảo tài liệu "Tiếng Anh và Tiếng Việt phát âm khác nhau như thế nào?" để có cái nhìn sơ qua về ngữ âm của hai ngôn ngữ này nhé.

Tiếng Anh và Tiếng Việt phát âm khác nhau như thế nào?

Sự khác nhau giữa phát âm Tiếng Anh và Tiếng Việt

1. Thứ nhất,

 • Tiếng Anh: là ngôn ngữ đa âm; khi nói, đưa hơi lên mũi.
 • Tiếng Việt: là ngôn ngữ đơn âm; khi nói, không đưa hơi lên mũi.

2. Thứ hai,

 • Tiếng Anh: Khi phát âm, đầu lưỡi chuyển động và chạm vào nhiều nơi trong khoang miệng.
 • Tiếng Việt: Khi phát âm, đầu lưỡi thường ở khoảng giữa khoang miệng.

3, Thứ ba,

 • Tiếng Anh: sau khi phát âm, luồng hơi từ phổi di chuyển đến khoang miệng và thoát ra ngoài khá nhiều.
 • Tiếng Việt: sau khi phát âm, luồng hơi từ phổi bị giữ lại trong khoang miệng và thoát ra ngoài rất ít.

4, Thứ tư,

 • Tiếng Anh: phụ âm ở đầu từ có thể là hợp âm phụ âm; phát âm đầy đủ các phụ âm ở đầu từ, các phụ âm ở giữa từ và các phụ âm ở cuối từ.

* Khác phụ âm đầu dẫn tới khác nghĩa:

ray /reɪ/ n tia sáng
pray /preɪ/ vi cầu nguyện
spray /spreɪ/ vt xịt (thuốc)

* Khác phụ âm giữa dẫn tới khác nghĩa:

word /wɜːd/ n từ, lời nói
world /wɜːld/ n thế giới
rely (on) /rɪˈlaɪ/ vi dựa vào
reply /rɪˈplaɪ/ vi hồi đáp

* Khác phụ âm cuối dẫn tới khác nghĩa:

why /w/ adv tại sao
white /waɪt/ n màu trắng
wine /waɪn/ n rượu vang
wide /waɪd/ adj rộng

Trong tiếng Anh, phải phát âm đầy đủ các phụ âm trong từ; nếu phát âm thiếu và không rõ các phụ âm trong từ, người nghe có thể hiểu lầm ý của người nói.

 • Tiếng Việt: phụ âm ở đầu từ là âm đơn; không có phụ âm ở giữa từ; không phát âm phụ âm cuối từ.

5. Thứ năm,

 • Tiếng Anh: vì tiếng Anh có phát âm phụ âm cuối từ nên trong tiếng Anh có nối âm.
 • Tiếng Việt: vì tiếng Việt không phát âm phụ âm cuối từ nên trong tiếng Việt không có nối âm.

6. Thứ sáu,

 • Tiếng Anh: có bật hơi khi phát âm phụ âm k, p, t.

key /kiː/ n cái chìa khóa
to /tuː/ prep đến, tới

* Nhận xét:

Âm /kiː/ được phát âm mạnh hơn cách phát âm chữ "khi" của tiếng Việt
Âm /tuː/được phát âm mạnh hơn cách phát âm chữ "tu" của tiếng Việt và nó được phát âm rất khác với chữ "tu" và "thu" của tiếng Việt.

 • Tiếng Việt: không có bật hơi khi phát âm phụ âm k, p, t.

7. Thứ bảy,

 • Tiếng Anh: có phân biệt rất rõ ràng giữa phụ âm vang và phụ âm điếc.
 • Tiếng Việt: không có phân biệt rõ ràng giữa phụ âm vang và phụ âm điếc.

8, Thứ tám,

 • Tiếng Anh: có phân biệt rất rỏ ràng giữa nguyên âm dài và nguyên âm ngắn.

seat /st/ n chỗ ngồi
sit /sɪt/ vi ngồi
shot /∫ɒt/ n phát súng
short /∫ɔːt/ adj ngắn

Nếu không phát âm rõ ràng nguyên âm dài và nguyên âm ngắn, người nghe có thể hiểu sai ý của người nói.

 • Tiếng Việt: Tiếng Việt không có phân biệt rõ ràng giữa nguyên âm dài và nguyên âm ngắn.

9. Thứ chín,

 • Tiếng Anh: Một số âm có trong tiếng Anh, nhưng không có trong tiếng Việt, như: /θ/, /ð/, /ʧ/, /ʤ/,/æ/...

Nếu không biết cách phát âm những âm trên, bạn sẽ không thể nói đúng tiếng Anh và có thể khiến người nghe hiểu nhầm ý bạn muốn nói.

tin /tɪn/ n thiếc
thin /θɪn/ adj gầy ốm

 • Tiếng Việt: một số âm không có trong tiếng Việt, như: /θ/, /ð/, /ʧ/, /ʤ/,/æ/...

Sự khác biệt giữa âm tiếng Việt và tiếng Anh

Đánh giá bài viết
1 1.141
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Xem thêm