Kỳ Anh Toán học lớp 6

Tìm x: (2x - 85) : 6 + 13 = 0

 

3
3 Câu trả lời
 • Gia Huy Trần
  Gia Huy Trần

  13

  0 Trả lời 06:03 05/01
 • Đinh Đinh
  Đinh Đinh

  (2x - 85) : 6 + 13 = 0

  (2x - 85) : 6 = -13

  2x - 85 = - 13/6

  2x = - 13/6 + 85

  2x = 497/6

  x = 497/6 : 2

  x = 497/12

  0 Trả lời 10:26 05/01
 • shinichiro
  shinichiro

  Đáp án là

  x = 497/12

  0 Trả lời 10:27 05/01
Tìm thêm: Tìm x

Toán học

Xem thêm