Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 5

Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Câu 1: Dựa vào bảng 5.1 cho biết số dân châu Á so với các châu lục khác.

 1. Đông nhất.
 2. Gấp đôi châu Phi.
 3. Chiếm 2/3 thế giới.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 2: Quốc gia đông dân nhất châu Á là

 1. Trung Quốc
 2. Thái Lan
 3. Việt Nam
 4. Ấn Độ

Câu 3: Tỉ lệ gia tăng dân số châu Á đang có xu hướng

 1. Giảm.
 2. Ngang với mức trung bình thế giới.
 3. Tất cả đều đúng.
 4. Tất cả đều sai.

Câu 4: Quan sát hình 5.1 cho biết khu vực nào có chủng tộc Môn-gô-lô-it sống đan xen với chủng tộc Ô-xtra-lô-it?

 1. Bắc Á.
 2. Đông Á.
 3. Đông Nam Á.
 4. Tây Nam Á.

Câu 5: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở

 1. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.
 2. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.
 3. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á
 4. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Câu 6: Điểm nào sau đây không đúng với Châu Á?

 1. Là châu lục có dân số đông nhất thế giới.
 2. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất thế giới.
 3. Có nhiều chủng tộc lớn.
 4. Là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn.

Câu 7: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it phân bố chủ yếu ở khu vực

 1. Tây Nam Á
 2. Nam Á.
 3. Trung Á.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Dân cư châu Á thuộc chủng tộc nào?

 1. Môn-gô-lô-it.
 2. Ô-tra-lô-it.
 3. Ơ-rô-pê-ô-it.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Châu lục nào trên thế giới là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn?

 1. Châu Âu.
 2. Châu Á.
 3. Châu Mĩ.
 4. Châu Đại Dương.

Câu 10: Địa điểm ra đời của Ki-tô giáo là

 1. A-rập Xê-út.
 2. Pa-le-xtin.
 3. Ấn Độ.
 4. Tất cả đều sai.

Câu 11: Hồi giáo là tôn giáo lớn ở

 1. Nam Á.
 2. In-đô-nê-xi-a
 3. Ma-lai-xi-a.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 12: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là

 1. Ơ-rô-pê-ô-it
 2. Môn-gô-lô-it
 3. Ô-xtra-lô-it
 4. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Câu 13: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là

 1. Phật giáo và Ki-tô giáo
 2. Phật giáo và Ấn Độ giáo
 3. Ki-tô giáo và Hồi giáo
 4. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

---------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về đặc điểm, vai trò của dân cư và xã hội châu Á...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 8, Giải VBT Địa Lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8, Giải bài tập Địa lí 8, Giải SBT Địa lí 8, Lý thuyết Địa lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
8 8.356
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lý 8

Xem thêm