Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 14

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm Sử có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm của bài học, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập và củng cố lý thuyết, nâng cao kết quả học tập.

Câu 1. Khu vực mà đế quốc Mông – Nguyên đã đô hộ vào thế kỉ thứ XIII là khu vực nào?
A. Toàn bộ châu Á
B. Từ bờ Địa Trung Hải đến Thái Bình Dương
C. Khu vực Thái Bình Dương
D. Khu vực Mĩ La-tinh
Câu 2. Đầu thế kỉ XIII, quân Mông Cổ đã là gì?
A. Lo phòng thủ đất nước
B. Mở rộng xâm lược các nước vùng lân cận
C. Mở rộng xâm lược khắp châu Á, châu Âu
D. Cho sứ giả sang Đại Việt thực hiện chính sách giao bang, hòa hảo.
Câu 3. Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?
A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến
B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến
C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa
D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải
Câu 4. Tướng nào của Mông Cổ chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?
A. Thoát Hoan
B. Ô Mã Nhi
C. Hốt Tất Liệt
D. Ngột Lương Hợp Thai
Câu 5. Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần thái độ của vua Trần như thế nào?
A. Trả lại thư ngay
B. Bắt giam vào ngục
C. Tỏ thái độ giảng hòa
D. Chém đầu sứ giả ngay tại chỗ
Câu 6. Vào Đại Việt, quân Mông Cổ bị chặn đánh đầu tiên tại đâu?
A. Chương Dương
B. Quy Hóa
C. Bình Lê Nguyên
D. Các vùng trên
Câu 7. Người có công lớn trong việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ là ai?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Trần Thủ Độ
C. Trần Thánh Tông
D. Trần Quang Khải
Câu 8. Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, vua Trần cho quân về vùng nào?
A. Thiên Mạc (Duy Tiên – Hà Nam)
B. Quy Hóa (Yên Bái – Lào Cai)
C. Đông Bộ Đầu (Bến sông Hồng, phố Hàng Than – Hà Nội)
D. Tất cả các vùng trên
Câu 9. Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua nhà Trần như thế nào khi quân Mông Cổ vào Thăng Long?
A. Kiên quyết chống trả để bảo vệ Thăng Long
B. “Vườn không nhà trống”
C. Cho người già, phụ nữ, trẻ con đi sơ tán
D. Xây dựng phòng tuyến ngăn chặn bước tiến quân xâm lược
Câu 10. “Đầu thần chưa rơi xuống xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Trần Bình Trọng
C. Trần Quốc Toản
D. Trần Thủ Độ
Câu 11. Quân đội nhà Trần đã mở cuộc phản công lớn đánh quân Mông Cổ tại đâu?
A. Quy Hóa
B. Đông Bộ Đầu
C. Chương Dương
D. Hàm Tử
Câu 12. Ngày 29.1.1258, ghi vào lịch sử chống quân Mông Cổ tại đâu?
A. Quy Hóa
B. Đông Bộ Đầu
C. Chương Dương
D. Hàm Tử
Câu 13. Tại Bình Lệ Quyên, trước thế giặc mạnh, vua Trần đã có quyết định như thế nào?
A. Lui quân để bảo toàn lực lượng
B. Dâng biểu xin hàng
C. Cho sứ giả sang cầu hòa, vừa chuẩn bih lực lượng phản công
D. Dốc toàn lực phản công
Câu 14. Ai là người cho quân đánh Cham-pa để làm bàn đạp tấn công Đại Việt vào thế kỉ XIII
A. Thoát Hoan
B. Ô Mã Nhi
C. Ngột Lương Hợp Thai
D. Hốt Tất Liệt
Câu 15. Năm 1283, hơn 10 vạn quân Nguyên cùng 300 chuếc thuyền do ai chỉ huy xâm lược Cham-pa?
A. Thoát Hoan
B. Ô Mã Nhi
C. Toa Đô
D. Hốt Tất Liệt

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu12345678
Đáp ánBBADBCBA
Câu9101112131415
Đáp ánBDBBADC

Mời các bạn làm trực tiếp/online tại đây: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 14 Online

Trên đây là bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 14. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
8 4.179
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm