Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10: Chương 7: Sự suy vong của chế độ phong kiến Tây Âu

Câu hỏi trắc nghiệm sự suy vong của chế độ phong kiến Tây Âu

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10: Chương 7: Sự suy vong của chế độ phong kiến Tây Âu. Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm về: Những phát triển lớn về địa lý; Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu; Phong trào văn hoá phục hưng; Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân; Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ và trung đại

Chương VII: Sự suy vong của chế độ phong kiến Tây Âu

Bài 16: Những phát triển lớn về địa lý

Câu 1: Việc tìm kiếm con đường giao lưu buôn bán giữa Châu Âu và Phương Đông được đặc ra vô cùng bức thiết từ thời gian nào?

A. Thế kỉ XIV B. Thế kỉ XV C. Thế kỉ XVI D. Thế kỉ XVII

Câu 2: Điền vào chỗ trống câu sau đây cho đúng: "Vào thế kỉ XV, con đường buôn bán trực tiếp giữa Châu Âu và phương Đông qua Tây á và Địa Trung Hải bị... chiếm độc quyền".

A. Tây Ban Nha B. I - ta - li - a C. Bồ Đào Nhà D. Thổ Nhĩ Kì

Câu 3: Câu nào dưới đây không nằm trong mục đích của cuộc phát triển địa lí thế kỉ XV của các quý tộc phong kiến Châu Âu?

A. Tìm nguyên liệu, vàng bạc từ các nước phương Đông.

B. Tìm thị trường tiêu thụ hàng hoá phương Đông.

C. Tìm Vùng đất mới ở Châu Phi và Châu Âu

D. Câu a và b đúng

Câu 4: Cuộc phát triển địa lý vào thế kỷ XV được thực hiện bằng con đường nào?

A. Đường bộ B. Đường biển

C. Đường hàng không C. Đường sông

Câu 5: Lĩnh vực nào thực hiện sự tiến bộ của khoa học - Kĩ thuật vào thế kỉ XV ở các nước Châu Âu?

A. Sự hiểu biết về địa lí, về đại dương

B. Sự hiểu biết về địa lí của các đại dương, về sử dụng la bàn

C. Hiểu biết về thiên văn và lịch học

D. Sự hiểu biết về dự báo thời tiết.

Câu 6: Ai là người thưa kiện cuộc hành trình từ Châu Âu sang phương Đông trước cuộc phát kiến địa lý thế kỉ XV?

A. Mac - ô - pô - lô. B. C. Đi - a - xơ

C. Va - xcô đơ Ga-ma D. Không có ai cả.

Câu 7: Vào năm 1415, nhiều đoàn thuyền thám hiểm người Bồ Đào nha đi dọc theo bờ biển Châu lục nào?

A. Châu á B. Châu Âu

C. Châu Đại Dương C. Châu Phi

Câu 8: Ai là người đặt tên điểm cực Nam Châu Phi là mũi Bão tố?

A. Hen - ri B. B. Đi - a - xơ

C. Vac - xcô - đơ Ga - ma D. Cô - lôm - bô

Câu 9: Ai là người đổi tên mũi Bão tố thành mũi Hảo vọng?

A. Vua Hoang I B. Hen - ri

C. B. Đi - a - xơ D. Vua Hoan II

Câu 10: Cuộc hành trình của Va - xcô đơ Ga - ma bắt đầu vào năm nào? Ông đã đến được nước nào?

A. Năm 1492 - đến ấn Độ B. Năm 1497 - đến Phương Đông

C. Năm 1498 - đến Trung Quốc D. Năm 1497 - đến ấn Độ

Câu 11: Sau gần một năm thực hiện cuộc hành trình vòng qua châu Phi đến Ca-li-cút (ấn Độ). Khi trở về Li - xbon, Va - xcô đơ Ga - ma được nhân dân phong chức gì?

A. Phó vương ấn Độ B. Phó vương Bồ Đào Nha

C. Phó vương Tây Ban Nha D. Phó vương I - ta - li - a

Câu 12: Tháng 5 - 1498, Va xcô đơ Ga - ma đến vùng đất nào trên bờ biển tây nam ấn Độ?

A. Đê li B. Bo - bay C. Ca - li - cút D. Can - cút - ta

Câu 13. C. Cô - lô - bô thực hiện hành trình của mình vào năm nào? Đoàn thuỷ thủ của ông gồm bao nhiêu người?

A. Năm 1497 - gồm 90 người B. Năm 1492 - gồm 60 người

C. Năm 1489 - gồm 80 người D. Năm 1492 - gồm 90 người

Câu 14: Ai là người phát hiện ra châu Mĩ mà đến chết vẫn lầm tưởng đó là ấn Độ?

A. Va - xcô đơ Ga - ma B. A - me - ri - ca.

C. C. Cô - lôm - bô D. Ma - gien - lan

Câu 15: Ai là người lập ra bản đồ Châu Mĩ sau cuộc tìm kiếm vùng đất mới thế kỉ XV?

A. C. Cô - Lôm - bô B. A - me - ri - ca

C. Va - xcô đơ Ga - ma D. Tất cả các nhà thám hiểm trên

Câu 16: Ph. Ma - gien - làn là người nước nào?

A. Bồ Đào Nha B. Tây Ban Nha C. Italia D. Hà Lan

Câu 17: Đoàn thuyền của Ma - gien - lan đã vượt qua nơi nào mà sau này gọi là eo Ma - gien - lan?

A. Cực Nam Châu Phi B. Cực Nam Châu Mĩ

D. Cực Nam Châu Âu D. Ca - li - cút ấn Độ

Câu 18: Trong cuộc hành trình của mình, Ma - gien - lan mất tại đâu?

A. ấn Độ B. Tây Ban Nha C. Phi-lip-pin D. In đô nê xia

Câu 19. Ai là người thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển vào năm 1519?

A. C. Cô-lôm - bô B. Va - xcô đơ Ga - Ma

C. Ph. Ma - gien - lan D. B. Đi - a - xơư

Câu 20: Phát kiến địa lý được coi như một "Cuộc cách mạng thực sự" trong lĩnh vực nào?

A. Địa lý B. Khoa học hàng hải

C. Giao thông đường biển C. Giao thông và tri thức

Câu 21: Phát kiến địa lý đem lại cho tầng lớp thương nhân Châu Âu những nguyên liệu quý giá vô tận, những kho vàng bạc, châu báu khổng lồ mà chúng cướp được ở đâu?

A. á Độ B. Châu Mĩ

C. Châu á D. Châu Mĩ, Châu á và Châu Phi

Câu 22: Cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân Châu Âu chủ yéu hướng về đâu?

A. ấn Độ và các nước phương Đông

B. Trung Quốc và các nước Phương Đông

C. Nhật Bản và các nước Phương Đông

D. ấn Độ và các nước Phương Tây

Câu 23: Cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở Châu Âu?

A. Tăng lữ, quý tốc B. Công nhân, quý tốc

C. Tướng lĩnh quân sự, quý tộc D. Thương nhân, quý tộc

Câu 24: Sau cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV, người nông nô như thế nào?

A. Được hưởng thành quả do phát kiến mang lại

B. Được ấm no vì của cải xã hội ngày càng nhiều

C. Bị thất nghiệp và phải làm thuê cho tư sản

D. Bị trở thành những người nô lệ

Câu 25: Chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu được hình thành trên cơ sở nào?

A. Các thành thị trung đại

B. Thu vàng bạc, hương liệu từ ấn Độ và phương Đông

C. Sự phá sản của chế độ phong kiến

D. Vốn và công nhân làm thuê

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
1 597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 10 Xem thêm