Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 11,

Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản

Dựa vào bảng 9.3, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2005. Kết hợp với bảng 9.2, so sánh tốc độ phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1950 – 1973 và 1990 – 2005.

3
3 Câu trả lời
 • Bi
  Bi

  Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản

  * Nhận xét:

  So sánh tốc độ phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1950 – 1973 và 1990 – 2005.

  - Giai đoạn 1950 -1973: tốc độ tăng trưởng kinh tế thần kì, đạt mức 2 con số (trừ giai đoạn 1970 - 1973).

  - Giai đoạn 1990 -2005: tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại và không ổn định, chỉ còn mức 1 con số, thấp dưới 6%.

  0 Trả lời 3 ngày trước
  • Ma Kết
   Ma Kết

   Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản

   b) So sánh tốc độ phát triển giai đoạn 1950 – 1973 và 1990 – 2005

   Giai đoạn 1950 – 1973, nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ “thần kì”.

   Giai đoạn 1990 – 2005, nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng không ổn định và giảm so với giai đoạn trước.

   0 Trả lời 3 ngày trước
   • Xuka
    Xuka

    Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản

    - So sánh tốc độ phát triển kinh tế:

    + Giai đọan 1950 – 1973: tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản có xu hướng giảm, giảm từ 18,8%(1950 – 1954) xuống còn 7,8% (1970 – 1973), giảm đi 11%.

    + Giai đọan 1990 – 2005: Tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật bản cũng có xu hướng giảm nhưng lại nhiều biến động hơn. Tốc độ trăng trưởng giảm xuống rất thấp từ 5,1% (1990) xuống còn 2,5% (2005); giảm đi 2,6%. Có năm giảm xuống rất thấp chỉ còn 0,4% (2001).

    0 Trả lời 3 ngày trước
    Địa Lý Xem thêm