Lê Trường Giang Toán học lớp 3

Viết các số có hai chữ số khác nhau sao cho tổng hai chữ số bằng 8

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Bắc Cực
  Gấu Bắc Cực

  2. ta có các số: 17; 26; 35 ; 53 ; 62 ; 71; 80

  3. Hai số đó là: 6 và 2

  vì: 6 × 2 = 12 và 6 : 2 = 3

   

  0 Trả lời 09:51 31/05
  • Haraku Mio
   Haraku Mio

   Bài 2:

   9 ; 11 ; 14 ; 18 ; 23 ; 29 ; 36 ; 44 ; 53

   Vì: khoảng cách giữa các số lần lượt là 2-3-4-5-6-7-8-9

   Tìm x:

   38 < x + 31 - 6 < 44

   38 < x + 25 < 44

   - Các số lớn hơn 38 và bé hơn 44 là 39, 40, 41, 42, 43.

   ⇒ x = 39 - 25 = 14

   40 - 25 = 15

   41 - 25 = 16

   42 - 25 = 17

   43 - 25 = 18

   ⇒ x = 14, 15, 16, 17, 18.

   Điền số:

   (1) 52 - 35 = 17

   (2) 32 - 1... < 52 - 38

   = 32 - 1... < 14

   = 32 - 19 < 14

   = 13 < 14

    

    

   0 Trả lời 10:04 31/05
   • Phan Thị Nương
    Phan Thị Nương

    Bài 3:

    Đổi 1 tá = 12 chiếc

    Số bút chì của Lan là:

    12 + 2 = 14 (chiếc)

    Nga có nhiều hơn mai, nhưng ít hơn Lan, vậy Nga có 13 chiếc (vì 12 < 13 < 14)

    Vậy số bút chì của 3 bạn là:

    12 + 13 + 14 = 39 chiếc

    Đ/s: 39 chiếc

    0 Trả lời 10:14 31/05

    Toán học

    Xem thêm