Nguyễn Linh An Hóa học Lớp 11

Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH2Cl, C2H4O2, C2H4Cl2

Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH2Cl2 (một chất), C2H4O2 (ba chất), C2H4Cl2 (hai chất).

2
2 Câu trả lời

Hóa học

Xem thêm