Mai Trang Tr Toán học Lớp 7

Viết số hữu tỉ -7/18 dưới dạng sau

Viết số hữu tỉ \frac{-7}{18} dưới dạng sau:

a, Tổng của hai số hữu tỉ âm

b, Hiệu của hai số hữu tỉ dương

c, Tổng của hai số hữu tỉ âm trong đó một số là -1/6

1
1 Câu trả lời
 • Ma Kết
  Ma Kết

  a. \frac{-7}{18}\ =\ \frac{\left(-1\right)\ +\left(-6\right)}{18}=\frac{-1}{18}\ +\ \frac{-6}{18}

  b. \frac{-7}{18}\ =\ \frac{1\ -\ 8}{18}\ =\frac{1}{18}\ -\ \frac{8}{18}\ =\ \frac{1}{18}\ -\ \frac{4}{9}

  c. \frac{-7}{18}\ =\ \frac{-1}{6}\ +\ \frac{-4}{18}

  Trả lời hay
  1 Trả lời 11:34 26/07
  Toán học Xem thêm