Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy

Đoạn văn Tiếng Anh về Văn Miếu Quốc Tử Giám

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám. Mời các bạn tham khảo.

Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Viết về lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám bằng Tiếng Anh - Bài viêt số 1

The Temple of Literature was founded in 1070 by Emperor Ly Thanh Tong. After 6 years, in 1076, the Imperial Academy was built as the first university in Vietnam. Initially, Quoc Tu Giam was the school for princes and children of royal families and then expanded in the following year to admit top students around the country.

In 1484, the first Doctor’s stone was built to memorize the devotion of Doctors. Now it is recoginezed as the World heritage by UNESCO. There are 82 Doctors’stone tablets. They are tombstones with names and origins of 1304 doctors placed on the backs of stone tortoises.

Bài dịch

Văn Miếu được thành lập vào năm 1070 bởi vua Lý Thánh Tông. Sau 6 năm, vào năm 1076, Quốc Tử Giám được xây dựng và được coi như là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Ban đầu, Quốc Tử Giám là trường học cho các hoàng từ và con cháu của các gia đình quý tộc và sau đó được mở rộng cho các tú tàii trên toàn quốc.

Vào năm 1484, bia Tiến Sĩ được xây dựng để tưởng nhớ sự cống hiến của các Tiến Sĩ. Bây giờ nó được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Có tổng cộng 82 bia Tiến sĩ. Chúng là những bia đá đặt trên lưng rùa được khắc tên và quê quán của 1304 vị tiến sĩ.

Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy - Bài viết số 2

The Temple of Literature was constructed in 1070 during Ly Thanh Tong's dynasty. Its original purpose was to honor Confucius. In 1076, the first university of Vietnam called The Imperial Academy, was built within this temple by Emperor Ly Nhan Tong. It was a school for princes and chidlren of royal families. After that, it was expanded to admit top students around the country.

In 1484, Emperor Le Thanh Tong built the first Doctor’s stone tablet there to honor the devotion of Doctors. There are 82 Doctors’stone tablets which contain names and origins of 1304 doctors. Nowadays, Van Mieu – Quoc Tu Giam is one of the most famous tourist destinations for both Vietnamese people and foreigners.

Bài dịch

Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 thời vua Lý Thánh Tông. Mục đích ban đầu của nó là để tôn vinh Khổng Tử. Năm 1076, trường đại học đầu tiên của Việt Nam có tên là Quốc Tử Giám, được xây dựng trong khuôn viên ngôi đền này bởi vua Lý Nhân Tông. Đó là một ngôi trường dành cho các hoàng tử và con cháu của các gia đình hoàng gia. Sau đó, nó được mở rộng để thu nhận những tú tài hàng đầu trên khắp đất nước.

Năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho xây dựng bia đá đầu tiên ở đó để ghi công ơn của các vị Tiến sĩ. Có 82 bia tiến sĩ trong đó có tên và nguồn gốc của 1304 vị tiến sĩ. Ngày nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng đối với cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Đoạn văn Tiếng Anh về chuyến du lịch, Write about a film you have seen....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm nhiều tài liệu hay: Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 713
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm