Nguyễn Linh An Hóa học Lớp 10

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất, đơn chất và ion

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất , đơn chất và ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO­4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

d) MnO4- , SO42- , NH4+.

3
3 Câu trả lời
 • Bờm
  Bờm

  Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất, đơn chất và ion

  Trả lời hay
  5 Trả lời 27/08/21
 • Bi
  Bi

  a) Số oxi hóa của S trong các chất: H2, S-2 , S0, H2S+4O3, H2S+6O4

  b) Số oxi hóa của Cl trong các hợp chất: HCl-1, HCl+1O, NaCl+3O2, HCl+5O3, HCl+7O4.

  c) Số oxi hóa của Mn trong các chất: Mn0, Mn+2Cl2, Mn+4O2, KMn+7O4

  d) Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất, đơn chất và ion

  0 Trả lời 27/08/21
 • Batman
  Batman

  Bạn tham khảo lời giải ở https://vndoc.com/giai-bai-tap-trang-74-sgk-hoa-hoc-lop-10-hoa-tri-va-so-oxi-hoa-122287 có này bạn

  0 Trả lời 27/08/21

Hóa học

Xem thêm