Nguyễn Linh An Hóa học Lớp 10

Viết công thức phân tử trong đó S lần lượt có số oxi hóa -2, 0, +4, +6

Viết công thức phân tử của các chất, trong đó S lần lượt có số oxi hóa -2, 0, +4, +6.

3
3 Câu trả lời

Hóa học

Xem thêm