Nguyễn Linh An Hóa học Lớp 10

Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3

Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

3
3 Câu trả lời
 • Bạch Dương
  Bạch Dương

  Điện hóa trị của các nguyên tử trong:

  CsCl: Cs = 1+ ; Cl = 1-

  Na2O: Na = 1+ ; O = 2-

  BaO: Ba = 2+ ; O = 2-

  BaCl2: Ba = 2+ ; Cl = 1-

  Al2O3: Al = 3+ ; O = 2-

  Trả lời hay
  3 Trả lời 27/08/21
  • Đường tăng
   Đường tăng

   Cs = 1+; Cl = 1-; Na = 1+; O = 2-; Ba = 2+; O = 2-

   Ba = 2+; Cl = 1-; Al = 3+; O = 2-

   0 Trả lời 27/08/21
   • Bơ
    0 Trả lời 27/08/21

    Hóa học

    Xem thêm