Nguyễn Linh An Hóa học Lớp 10

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố

trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ , NH4+

3
3 Câu trả lời
 • Song Tử
  Song Tử

  Xác định số oxi hóa của các nguyên tố

  Trả lời hay
  1 Trả lời 27/08/21
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Số oxi hóa của các nguyên tố là:

  CO2: C có số oxi hóa là +4 và O có số oxi hóa là -2.

  H2O: H có số oxi hóa là +1 và O có số oxi hóa là -2.

  SO3 : S có số oxi hóa là +6 và O có số oxi hóa là -2.

  NH3: N có số oxi hóa là -3 và H có số oxi hóa là +1.

  NO2: N có số oxi hóà là +4 và O có số oxi hóa là – 2.

  Na+: Na+ có số oxi hóa là +1.

  Cu2+: Cu2+ có số oxi hóa là +2.

  Fe2+: Fe2+ có số oxi hóa là +2.

  Fe3+: Fe3+ có sốoxi hóa là+3.

  Al3+: Al3+ có số oxi hóa là +3.

  0 Trả lời 27/08/21
 • Captain
  Captain

  Bạn tham khảo lời giải chi tiết tại https://vndoc.com/giai-bai-tap-trang-74-sgk-hoa-hoc-lop-10-hoa-tri-va-so-oxi-hoa-122287 này bạn

  0 Trả lời 27/08/21

Hóa học

Xem thêm