Điểu Thị Lan Toán học

1/5 + 4/11 + 4/5 + 7/11 = ........

3
3 Câu trả lời
 • Heo Ú
  Heo Ú

  1/5 + 4/11 + 4/5 + 7/11

  = (1/5 + 4/5) + (4/11 + 7/11)

  = 5/5 + 11/11

  = 1 + 1

  = 2

  0 Trả lời 11:44 06/06
  • Friv ッ
   Friv ッ

   Ghép các cặp phân số có cùng mẫu số để cộng nhé

   = (1/5 + 4/5) + (4/11 + 7/11)

   = 5/5 + 11/11 (phân số có tử số giống mẫu số thì phân số đó bằng 1)

   = 2

   0 Trả lời 11:45 06/06
   • Thư Anh Lê
    0 Trả lời 11:45 06/06

    Toán học

    Xem thêm