120 câu hỏi Lịch sử lớp 12 mức độ hiểu và vận dụng

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ꥸᏉ⿏    120 CÂU HỎI MỨC ĐỘ HIỂU VẬN DỤNG MÔN LỊCH SỬ_
TỔ HỢP KHXH
1. Tiếng sét trên n hội nghị sự kiện nguyễn ái quốc gửi bản yêu sách đến hội nghị Vecxai
18/6/1919.
2. Sự kiện được coi như n một “hồi chuông” thức tỉnh tinh thần yêu nước đối với nhân dân ta sự
kiện NAQ gửi bản yêu sách đến hội nghị Vexai 18/6/1919.
3. Sự kiện được coi như một “quả bom nổ chậm” làm cho kẻ thù khiếp sợ sự kiện NAQ gửi bản yêu
sách đến hội nghị Vexai 18/6/1919.
4. Sự kiện mở ra 1 thời đại mới cho cm việt nam Đảng ra đời năm 1930.
5. S kiện khép lại 1 thời đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng thất bại của khởi
nghĩa Yên i năm 1930
6. Mốc kết thúc nh trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là đọc thảo Luận cương của
Lenin về vấn đề dân tộc thuộc địa (7/1920) từ đó khẳng định CM VN muốn thắng lợi phải đi
theo con đường CM sản.
7. Nguyên nhân chung dẫn đến sự phân hóa của hội viêt nam CMTN, sự chuyển hóa của Tân Việt
CMĐ do sự thâm nhập truyền rộng rãi của ch nghĩa Mác - Lenin .
8. Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác phong trào đấu tranh của
công nhân Ba son (8/1925).
9. Bước tiến mới của phong trào công nhân VN cuộc đấu tranh của công nhân Ba son (8/1925).
10. Đỉnh cao của phong trào 1930 - 1931 sự ra đời của chính quyền Viết Nghệ Tĩnh.
11. Cuộc diễn tập lần thứ nhất chuẩn bị cho CM tháng 8 phong trào CM 1930-1931.
12. Cuộc diễn tập lần thứ 2 chuẩn b cho CM tháng 8 phong trào dân chủ 1936-1939.
13. Cuộc diễn tập lần thứ 3 chuẩn b cho CM tháng 8 Cao trào kháng Nhật cứu nước.
14. Hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng VN thời kỳ 1939 - 1945 Hội
nghị lần 6 BCHTW (11/1939).
15. Hội nghị hoàn chỉnh chủ trương chuyển ớng ch đạo chiến lược ch mạng VN thời kỳ 1939 -
1945 Hội nghị lần 8 BCHTW (5/1941).
16. Hạn chế trong của Luân ơng của Trần Phú được khắc phục từ hội nghi BCHTW lần 2 tháng
7/1936.
17. Tổ chức mặt trận dân tộc đầu tiên của riêng VN mặt trận Việt Minh tháng 5/1941
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
18. “BẮC ĐÀM NAM ĐÁNH” chỉ tình hình đất nước ta trước ngày 6/3/46 khi miền bắc đàm phán
với tưởng còn miền nam đánh Pháp.
19. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của pháp bước đầu bị phá sản bởi cuộc chiến đấu các đô
thị phía bắc tuyến 16 năm 1946.
20. Kế hoạch đánh nhanh của pháp bị phá sản hoàn toàn bởi chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.
21. Chỉ thị phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của pháp”là chiến dich Việt Bắc thu đông năm
1947.
22. Chiến dịch phản công đầu tiên ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp Việt Bắc thu
đông 1947.
23. Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp
Biên giới 1950.
24.Chiến thắng tạo ra bước ngoặt bản cho cuộc kháng chiến chống pháp chiến dịch biên giới
1950
25. Đại hội kháng chiến thắng lợi đại hội toàn quốc lần 2 của đảng LĐ tháng 2/1951.
26. đấm thép của ta dành cho pháp Đông xuân 1953-1954
27. Chiến thắng bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava Đông Xuân 1953 - 1954.
28. Những thắng lợi của quân dân ta làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava Đông xuân 1953-1954
Điên Biên Phủ 1954.
29. Sự kiện kết thúc kháng chiến chống pháp thắng lợi hội nghi Gionevo 1954.
30. Chiến thắng quân sự lớn nhất trong kháng chiến chống Pháp Điện Biên Phủ 1954.
31. Chiến thắng làm xoay chuyển cục diên chiến tranh Đông Dương Điện Biên Phủ 1954.
32. Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 1975 phải tiến hành
đồng thời hai chiến lược cách mạng hai miền với 2 chế độ chính trị khác nhau : cách mạng hội
chủ nghĩa miền Bắc cách mạng dân tộc n chủ nhân dân miền Nam.
33. Chiến thắng làm thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của trong Xuân 1965
(An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài).
34. Chiến thắng làm thất bại hoàn toàn chiến ợc chiến tranh cục bộ của Mậu thân 1968.
35. Trận trinh sát chiến ợc giúp củng cố quyết tâm giải phóng hoàn toàn Miền Nam của ta Chiến
thắng Phước Long ngày 6/1/1975.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
36. Sự kiện đánh dấu hoàn thành căn bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước Đại thắng
mùa xuân 1975.
37. Trung tâm của kế hoạch Nava Điện Biên Phủ (ban đầu Đồng bằng bắc bộ)
38. Khâu chính của kế hoạch Nava Điện Biên Phủ.
39. Chiến thắng làm xoay chuyển cục diện chiến tranh đông dương chiến thắng Điên Biên Ph
1954.
40 .Bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Hiệp định Pari 1973.
41. Chiến thắng tạo ra thời thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền nam hiệp
đinh Pari 1973.
42. Nhân dân Việt Nam n bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho t” bằng thắng lợi của hiệp
định Pari 1973.
43. Đảng Đường lối xuyên suốt q trình cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng Cộng sản ra đời đến này
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội.
44. Sự kiện tầm quan trọng quốc tế to lớn tính thời đại sâu sắc thắng lợi của cuộc kháng
chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân VN 1954 -1975.
45. Bước ngoặt của CM miền Nam: Đồng khởi 60 Mậu thân 1968.
46. Sự kiện mở đường giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỷ XX là
Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho n tộc.
47. Sự kiện khép lại 1 thời đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng cũ thất bại Khởi nghĩa
yên bái.
48. Đặc trưng bản nhất (quan trọng nhất)của giai cấp công nhân VN vừa mới ra đời đã sớm chịu
ảnh hưởng của trào lưu cách mạng sản trên thế giới, đặc biệt cách mạng tháng 10 Nga.
49. Giai cấp công nhân VN ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần 1 của TDP (trước chiến tranh
thế giới thứ nhất).
50. Giai cấp sản, tiểu sản ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp (sau
chiến tranh thế giới thứ nhất)
51. Giai cấp có từ trước cuộc khai thác thuộc địa lần 1 của TDP địa chủ phong kiến và nông
dân.
52. Giai cấp từ trước cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của TDP địa chủ phong kiến, nông dân
công nhân.

120 câu hỏi Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc 120 câu hỏi Lịch sử lớp 12 mức độ hiểu và vận dụng, nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

TỔ HỢP KHXH

1. Tiếng sét trên bàn hội nghị là sự kiện nguyễn ái quốc gửi bản yêu sách đến hội nghị Vecxai 18/6/1919.

2. Sự kiện được coi như như một “hồi chuông” thức tỉnh tinh thần yêu nước đối với nhân dân ta là sự kiện NAQ gửi bản yêu sách đến hội nghị Vexai 18/6/1919.

3. Sự kiện được coi như một “quả bom nổ chậm” làm cho kẻ thù khiếp sợ là sự kiện NAQ gửi bản yêu sách đến hội nghị Vexai 18/6/1919.

4. Sự kiện mở ra 1 thời đại mới cho cm việt nam là Đảng ra đời năm 1930.

5. Sự kiện khép lại 1 thời kì đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng cũ là thất bại của khởi nghĩa Yên Bái năm 1930

6. Mốc kết thúc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là đọc sơ thảo Luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920) từ đó khẳng định CM VN muốn thắng lợi phải đi theo con đường CM vô sản.

7. Nguyên nhân chung dẫn đến sự phân hóa của hội viêt nam CMTN, sự chuyển hóa của Tân Việt CMĐ là do sự thâm nhập và truyền bá rộng rãi của chủ nghĩa Mác - Lenin .

8. Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác phong trào đấu tranh của công nhân Ba son (8/1925).

9. Bước tiến mới của phong trào công nhân VN là cuộc đấu tranh của công nhân Ba son (8/1925).

10. Đỉnh cao của phong trào 1930 - 1931 là sự ra đời của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh.

11. Cuộc diễn tập lần thứ nhất chuẩn bị cho CM tháng 8 là phong trào CM 1930-1931.

12. Cuộc diễn tập lần thứ 2 chuẩn bị cho CM tháng 8 là phong trào dân chủ 1936-1939.

13. Cuộc diễn tập lần thứ 3 chuẩn bị cho CM tháng 8 là Cao trào kháng Nhật cứu nước.

14. Hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng VN thời kỳ 1939 - 1945 là Hội nghị lần 6 BCHTW (11/1939).

15. Hội nghị hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng VN thời kỳ 1939 - 1945 là Hội nghị lần 8 BCHTW (5/1941).

16. Hạn chế trong của Luân cương của Trần Phú được khắc phục từ hội nghi BCHTW lần 2 tháng 7/1936.

17. Tổ chức mặt trận dân tộc đầu tiên của riêng VN là mặt trận Việt Minh tháng 5/1941

18. “BẮC ĐÀM NAM ĐÁNH” là chỉ tình hình đất nước ta trước ngày 6/3/46 khi miền bắc đàm phán với tưởng còn miền nam đánh Pháp.

19. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh” của pháp bước đầu bị phá sản bởi cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 năm 1946.

20. Kế hoạch đánh nhanh của pháp bị phá sản hoàn toàn bởi chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.

21. Chỉ thị “ phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của pháp”là chiến dich Việt Bắc thu đông năm 1947.

22. Chiến dịch phản công đầu tiên ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp là Việt Bắc thu đông 1947.

23. Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp là Biên giới 1950.

24.Chiến thắng tạo ra bước ngoặt cơ bản cho cuộc kháng chiến chống pháp là chiến dịch biên giới 1950

25. Đại hội kháng chiến thắng lợi là đại hội toàn quốc lần 2 của đảng LĐ tháng 2/1951.

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 120 câu hỏi Lịch sử lớp 12 mức độ hiểu và vận dụng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.558
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 12 Xem thêm