45 Câu gián tiếp trong đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh qua các năm

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH
NĂM 2019 ĐÁP ÁN
1: "Leave my house now or I'll call the police!" shouted the lady to the man.
A. The lady threatened to call the police if the man didn't leave her house.
B. The lady said that she would call the police if the man didn't leave her house.
C. The lady told the man that she would call the police if he didn't leave her house.
D. The lady informed the man that she would call the police if he didn't leave her house.
2: "You should have finished the report by now," John told his secretary.
A. John reproached his secretary for not having finished the report.
B. John said that his secretary had not finished the report.
C. John reminded his secretary of finishing the report on time.
D. John scolded his secretary for not having finished the report.
3: "If I were you, I would take the job," said my room-mate.
A. My room-mate was thinking about taking the job.
B. My room-mate advised me to take the job.
C. My room-mate introduced the idea of taking the job to me.
D. My room-mate insisted on taking the job for me
4: "It's too stuffy in this room, isn't it?" said the guest.
A. The guest suggested that the room should be aired.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. The guest remarked that the room should be aired.
C. The guest said that the room was too crowded.
D. The guest said that there was too much stuff in the room.
5: "Cigarette?" he asked. "No, thanks." I said.
A. He asked for a cigarette, and I immediately refused.
B. He mentioned a cigarette, so I thanked him.
C. He offered me a cigarette, but I promptly declined.
D. He asked if I was smoking, and I denied at once.
6: The doctor said, "You really ought to rest for a few days, Jasmine."
A. Jasmine's doctor insisted that she should rest for a few days.
B. The doctor suggested that Jasmine should take a short rest.
C. It is the doctor's recommendation that Jasmine rested shortly.
D. The doctor strongly advised Jasmine to take a few days' rest.
7: "I will pay back the money, Gloria." said Ivan.
A. Ivan apologized to Gloria for borrowing her money.
B. Ivan offered to pay Gloria the money back.
C. Ivan promised to pay back Gloria's money.
D. Ivan suggested paying back the money to Gloria.
8: "Would you like to come to my birthday party, Sarah?" asked Frederic.
A. Frederic invited Sarah to his birthday party.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Frederic asked if Sarah was able to come to his birthday party.
C. Frederic asked Sarah if she liked his birthday party or not.
D. Frederic reminded Sarah of his coming birthday party.
9. “Would you like something to drink? he asked.
A. He asked me would like something to drink.
B. He wanted to invite me for something to drink.
C. He asked me if I wanted something to drink.
D. He offered me something to drink.
10: “Why don’t you get your hair cut , Gavin?” said Adam.
A. Adam advised Gavin to cut his hair
B. Gavin was suggested to have a haircut.
C. It was suggested that Adam get Gavin’s hair cut.
D. Adam suggested that Gavin should have his hair cut
11: “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady.
A. The girl refused to make a coffee for the lady.
B. The girl wanted to make a coffee for the lady.
C. The girl promised to make a coffee for the lady.
D. The girl offered to make a coffee for the lady.
12: The captain to his men: “Abandon the ship immediately!”
A. The captain suggested his men abandon the ship immediately.

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12: Câu gián tiếp

Tài liệu 45 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề Câu tường thuật có đáp án nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh giúp các em học sinh lớp 12 củng cố kiến thức đã học về cấu trúc, cách sử dụng câu trực tiếp - gián tiếp hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung bài tập và đáp án tại đây: 45 Câu gián tiếp trong đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh qua các năm. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2019 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2019, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2019, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2019 ,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.573
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm