Lan Trịnh Văn học Lớp 7

Hai câu sau đây thiếu quan hệ từ ở chỗ nào? Hãy chữa lại cho đúng.

Hai câu sau đây thiếu quan hệ từ ở chỗ nào? Hãy chữa lại cho đúng.

- Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác.

- Câu tục ngữ này chỉ đúng xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.

2
2 Câu trả lời
 • Ma Kết
  Ma Kết

  Hai câu trên đều thiếu quan hệ từ, có thể chữa lại như sau:

  - Đừng nên nhìn hình thức để đánh giá kẻ khác.

  - Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa nhưng ngày nay không đúng.

  2 Trả lời 17:57 27/10
  • Batman
   Batman

   Hai câu trên, thiếu quan hệ từ, có thể chữa lại như sau:

   - Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác.

   - Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.

   0 Trả lời 17:57 27/10
   Văn học
   Xem thêm